Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Kúpna zmluva NVNUNN
KZ NVNUNN
294,75 € Möbelix Nitra „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Dodatok č.1 k Zmluvy o službe SEPA inkaso
Z12014 č. SEPA 0020278464/6500
0,00 € 365.bank, a.s. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Máj 2022
Darovacia Zmluva
D a G 022022
139,45 € Anna G. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
20. Máj 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 720 Občianskeho zákona č.116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
NZ022022
675,00 € ASO VENDING s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri praktickej časti a praxi
OST012023
0,00 € BM WORK AGENCY s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služby
SL072022
7 225,20 € Cairos s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
10. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD022022
4 378,80 € Cairos s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. September 2022
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T112022
8 315,81 € CS-FRUIT, spol. s .r. o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
12. December 2022
Zmluva na dodanie tovaru
T132022
8 446,80 € DOMOKLIM s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
7. Júl 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb
SL082022
8 500,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
18. Máj 2022
Darovacie zmluva
DZ082022
274,16 € Gabriela B. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby
SL102022
4 461,60 € GASFIX, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. August 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o prenájme kopírovacieho zariadenia č.ZPZ210401
ZPZ210401-1
0,00 € H a S Nitra spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. August 2022
Zmluva o prenájme kopírovacieho zariadenia
ZPZ220822
0,00 € H a S Nitra spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
11. Október 2022
Darovacia zmluva
2022-00706
1 599,98 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
11. Október 2022
Darovacia zmluva
2022-00707
3 007,80 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
13. Jún 2022
Darovacia zmluva
DZ00338/2022
2 263,16 € HARTMANN-RICO spol.s.r.o „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. November 2022
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
SL122022
7 200,00 € HSE Slovakia s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. September 2022
Zmluva o servisnej službe - služby spojene s poskytnutím dávkovačov dezinfekcie rúk elektronický - 24 mesiacov
326045
1 742,83 € ILLE-Papier-servise SK, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
5. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania
SL112022
2 500,00 € Ing. Dagmar Melotíková „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra