Centrálny register zmlúv

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Darovacia zmluva
DZ03092023
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
8. September 2023
Zmluva o poskytovaní stravy
OST062023
0,00 € PaedDr. Tibor Babó „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Júl 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
OST052023
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v Nitre „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. August 2023
Darovacia zmluva
35161/2023
1 300,00 € Nadácia Pontis „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
24. August 2023
Darovacia zmluva
DZ172023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
16. August 2023
Zmluva o Dielo
ZoD032023
105 840,00 € Rastislav Kováč „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. August 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie
20072023NR
0,00 € BM WORK AGENCY spol. s r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
3. August 2023
Darovacia zmluva
DZ162023
0,00 € Vladimír Varga „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ152023
0,00 € DHL Logistics (Slovakia), spol. s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Júl 2023
Poistná zmluva - súborové havarijné poistenie motorových vozidiel
5519001996
838,78 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
31. Júl 2023
Zmluva o Dielo
ZoD022023
6 732,72 € MARFIL, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
21. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ142023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
17. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
T122023
12 566,86 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
13. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ132023
0,00 € Mária R. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
4. Júl 2023
Darovacia zmluva
DZ02062023
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2023
Poistná zmluva - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami
0999000428
860,89 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2023
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poistenie súboru motorových vozidiel
3559009393
188,36 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
30. Jún 2023
Poistná zmluva - poistenie živelné a vodovodné, poistenie odcudzenia veci, lúpeže a vandalizmu, poistenie skla, poistenie strojov, prístrojov, zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu
1009901507
3 594,91 € KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
29. Jún 2023
Darovacia zmluva
DZ122023
0,00 € QCS Pharma, s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
2. Jún 2023
Darovacia zmluva
DZ112023
0,00 € TORBIA s.r.o. „BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra