Centrálny register zmlúv

Obec Dunajská Lužná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
024-24-07-3
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dunajská Lužná
20. Február 2024
Dodatok č. 2 k Dohode o integračnom zámere medzi obcou Dunajská Lužná a NASES o prepojení modulov ÚPVS a systémov IIS MIS TYP-OVM
025-24-07-3
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Dunajská Lužná
19. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
023-24-07-1
19,90 € Slovak Telekom, a.s. Obec Dunajská Lužná
13. Február 2024
Dodatok č.3 k Zmluve o súčinnosti
022-24-10-1
13 752,00 € OMAPO, OZ Obec Dunajská Lužná, Obec Hamuliakovo, Obec Kalinkovo, Obec Miloslavov, Obec Rovinka
8. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
021-24-07-1
0,00 € ZSE energia a.s. Obec Dunajská Lužná
7. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2011 o nájme nehnuteľných a hnuteľných vecí
019-24-02-1
0,00 € Obec Dunajská Lužná Obecný futbalový klub Dunajská Lužná, o. z.
2. Február 2024
Kúpna zmluva
020-24-01-1
952,31 € Juliana Talajková, r. Reindlová Obec Dunajská Lužná
2. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z- 302071BPM9-74-73
018-24-12-1
2 850 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Dunajská Lužná
1. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
015-24-07-1
2 107,20 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Dunajská Lužná
1. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
016-24-07-1
389,83 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Dunajská Lužná
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 20/2023
017-24-04-2
673,00 € BIOMETRIC, spol. s r.o. Obec Dunajská Lužná
30. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
012-24-07-1
0,00 € SPP Obec Dunajská Lužná
31. Január 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/020471
013-24-02-4
30,00 € Obec Dunajská Lužná Ing. Martin Alexy
31. Január 2024
Dodatok č. 3 ku Zmluve o výpožičke č. 102-23-12-4, v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
014-24-12-4
0,00 € Obec Dunajská Lužná Kongregácia sestier dominikánok b. Imeldy
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
011-24-07-3
70 000,00 € JKL, s.r.o. Obec Dunajská Lužná
26. Január 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
010-24-02-3
300,00 € Obec Dunajská Lužná Združenie detí a mládeže OSTROV
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení
009-24-06-1
2 935,84 € Obec Dunajská Lužná Kongregácia sestier dominikánok b. Imeldy
23. Január 2024
Zmluva o nájme pozemku
007-24-02-1
10,00 € Obec Dunajská Lužná Obecný futbalový klub Dunajská Lužná
19. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu
008-24-07-1
0,00 € SPP Obec Dunajská Lužná
17. Január 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
006-24-07-6
1 000,00 € Advokátska kancelária VOZÁR s.r.o. Obec Dunajská Lužná