Centrálny register zmlúv

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb spojených s odberom a nakladaním s odpadom
122/2022
0,00 € PALKOV s.r.o EKO - podnik verejnoprospešných služieb
6. Máj 2024
Zmluva o nájme majetku č.1/OD/2024
69/2024
0,00 € S PROMOTION SK s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
28. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č.16/OD/2024
158/2023
2 151,84 € Infinity Group Services s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
24. Máj 2024
Zmluva o nájme majetku č.15/OD/2024
76/2024
0,00 € Rotondo, s. r. o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
24. Máj 2024
Zmluva o nájme majetku č.27/OD/2024
77/2024
150,00 € Erika Vaškovičová EKO - podnik verejnoprospešných služieb
17. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č.14/OD/2024
72/2024
0,00 € Občianske združenie NA-TURE EKO - podnik verejnoprospešných služieb
21. Máj 2024
Dodatok č.1/2024 k zmluve o nájme majetku č.7/OD/2024
75/2024
0,00 € noemo, s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
20. Máj 2024
Nájomná zmluva
74/2024
0,00 € OZ Slovenský horolezecký spolok JAMES EKO - podnik verejnoprospešných služieb
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2023
73/2024
0,00 € Silvia Tánczosová EKO - podnik verejnoprospešných služieb
14. Máj 2024
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.1110025150
71/2024
0,00 € PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu EKO - podnik verejnoprospešných služieb
2. Máj 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služby -Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených zariadení elektro
67/2024
0,00 € Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku č.8/OD/2024
57/2024
0,00 € Erika Vaškovičová EKO - podnik verejnoprospešných služieb
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku č.6/OD/2024
58/2024
0,00 € MAVAMA s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku č.11OD/2024
59/2024
0,00 € VIREN, spol. s r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex
60/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.33/2024
61/2024
0,00 € Silvia Tánczosová EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku č.13/OD/2024
62/2024
0,00 € medo services s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku č.10/OD/2024
63/2024
0,00 € Bonvivant s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme majetku č.9/OD/2024
64/2024
0,00 € 66X s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
30. Apríl 2024
Dohoda o splátkach a uznanie dlhu
65/2024
0,00 € 66X s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb