Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804274017-2-2024
N 10/2024
3 780,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
21. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 804096129-2-2024
N 11/2024
1 120,00 € Železnice Slovenskej republiky Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
19. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. O 133/2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. O 133/2024
0,00 € Valivé ložiská P&M, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
19. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. O 134/2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. O 134/2024
0,00 € Valivé ložiská P&M, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
18. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Panónska cesta 137
O 132/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
14. Jún 2024
Dodatok č. 1270/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1270/CC/23
Dodatok k č. O 170/2023
6 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
14. Jún 2024
Dodatok č. 1316/CC/23-D1 k Zmluve o úvere č. 1316/CC/23
Dodatok k č. O 171/2023
6 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - dezinfekčné a hygienické prostriedky - čistiace prostriedky (časť 1.)
O 128/2024
26 863,32 € Gabriela Spišáková - Majster Papier Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - dezinfekčné a hygienické prostriedky - handry a utierky (časť 3.)
O 129/2024
21 385,92 € Gabriela Spišáková - Majster Papier Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - dezinfekčné a hygienické prostriedky - domáce potreby (časť 6.)
O 131/2024
29 139,17 € Gabriela Spišáková - Majster Papier Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služby
O 130/2024
4 500,00 € REDING s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
13. Jún 2024
Dohoda o spoločnom postupe a dohoda o spoločnom dodatku
Dohoda o spoločnom postupe a dohoda o spoločnom dodatku
0,00 € ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
6. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní služby O 147/2023
0 147/2023
0,00 € Menton SK, spol. s r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
O 126/2024
37 000,00 € Kurzy pre ľudí s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
6. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovar - chladiaca zmes
O 127/2024
272 240,80 € ZLINER s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
3. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
O 122/2024
138 396,70 € REMPO, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
3. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - osobné ochranné pracovné pomôcky - ochrana zraku, sluchu, hlavy (2. časť)
O 123/2024
43 441,00 € REMPO, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
3. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - osobné ochranné pracovné pomôcky - obuv (3. časť)
O 124/2024
61 948,30 € DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
3. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - osobné ochranné pracovné pomôcky - rukavice (4. časť)
O 125/2024
67 085,06 € DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
31. Máj 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. O 121/2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru č. O 121/2024
0,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť