Centrálny register zmlúv

Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Nájomná zmluva č. 2024/01
2024/01
0,00 € Kanoistický klub Trenčianskeho telovýchovného spolku Trenčín Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
7. Február 2024
Zmluva č. GZ4/2024/001 o poskytovaní skupinového vstupu do priestorov krytej plavárne
GZ4/2024/001
0,00 € Slavia Trenčín, o.z. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
23. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SŠŠ Trenčín Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
28. December 2023
Zmluva o zájazde
GZ1/2023/025
0,00 € CK Smajlíkovo, s.r.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko - JUDr. Silvia Bartoková Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
22. December 2023
Dohoda u ukončení zmluvy GZ1/2023/017 o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy žiakov Strednej športovej školy
Dohoda u ukončení zmluvy GZ1/2023/017
0,00 € Športový klub Paul´s gym Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
22. December 2023
Zmluva č. GZ1/2023/024 o vzájomnej spolupráci športovej prípravy žiakov Strednej športovej školy v Trenčíne
GZ1/2023/024
0,00 € Vzpieračsky klub Kofi Trenčín Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
22. December 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti GZ1/2023/0026
GZ1/2023/026
0,00 € Šebílk Milan Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
18. December 2023
Servisná zmluva č. 823 135
823 135
0,00 € Elis Textil Care SK s.r.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
18. December 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
0,00 € Slovenská volejbalová federácia Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
11. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo uzatvorenej dňa 14.9.2023
Dodatok č. 1
0,00 € DOM-A ateliér, s.r.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
6. December 2023
Dohoda č GZ1/2023/023 o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
GZ1/2023/023
0,00 € Slovenský zväz ľadového hokeja Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
1. December 2023
ZMLUVA č. GZ1/2023/022 o poskytovaní skupinového vstupu do priestorov krytej plavárne
GZ1/2023/022
0,00 € Slavia Trenčín, o.z. Sídlo: Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
23. November 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
0,00 € Slovenská volejbalová federácia Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
27. Október 2023
Zmluva o dielo GZ1/2023/021
GZ1/2023/021
39 670,00 € Oblok s.r.o. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
13. Október 2023
Dohoda č. GZ1/2023/020 o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
GZ1/2023/020
0,00 € Slovenský atletický zväz Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č GZ1/2021/002
Dodatok č. 1
0,00 € Ľubica Šišovská -LuSi Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. N-4/2015
Dodatok č. 1
0,00 € Ľubica Šišovská -LuSi Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
26. September 2023
Zmluva č. GZ1/2023/019 o poskytovaní skupinového vstupu do priestorov krytej plavárne
GZ1/2023/019
0,00 € Revel sport club Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Stredná športová škola, Kožušnícka 2, Trenčín