Centrálny register zmlúv

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o nájme
49/2024
930,80 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) REPKAPRO,s.r.o. (nájomca)
1. Marec 2024
Zmluva o nájme
50/2024
1 189,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Svetlana Čertíková UBAK MEDIA (nájomca)
29. Február 2024
Zmluva o nájme
48/2024
12,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Lehôtka (nájomca)
28. Február 2024
Zmluva o nájme
47/2024
474,10 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) OZ Divadlo Maska (nájomca)
27. Február 2024
Zmluva o nájme
41/2024
873,10 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) DOBRÁ HUDBA,o.z. (nájomca)
27. Február 2024
Zmluva o nájme
42/2024
873,10 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) DOBRÁ HUDBA,o.z. (nájomca)
27. Február 2024
Zmluva o nájme
43/2024
903,70 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Divadelné centrum, o.z.
27. Február 2024
Nájomná zmluva
44/2024
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Mgr. Žiško Ľuboš (nájomca)
27. Február 2024
Zmluva o nájme
45/2024
300,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Róbert Chrenko (nájomca)
27. Február 2024
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
46/2024
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza,s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
19. Február 2024
Zmluva o nájme
40/2024
Doplnená
26,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Kruh pre prirodzenú pomoc v živote (nájomca)
14. Február 2024
Zmluva o nájme
39/2024
300,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Annamária Súkeníková (nájomca)
12. Február 2024
Zmluva o nájme
37/2024
Doplnená
35,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
12. Február 2024
Zmluva o nájme
38/2024
Doplnená
12,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Erika Fuljerová (nájomca)
8. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci
36/2024
0,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (obstarávateľ) Peter Kay (objednávateľ)
7. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
34/2023
500,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Gymnázium V.B.Nedožerského v Prievidzi
7. Február 2024
Zmluva o nájme
35/2024
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Ivan Sýkora (nájomca)
6. Február 2024
Zmluva o nájme
32/2024
Doplnená
50,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) ZO JDS 07 Prievidza (nájomca)
6. Február 2024
Zmluva o nájme
33/2024
Doplnená
106,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) FK Veľká Lehôtka (nájomca)
5. Február 2024
Zmluva o dielo
31/2024
18 289,68 € HEBAU s.r.o. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi