Centrálny register zmlúv

„KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2023
1 065,00 € Slovak Telekom, a.s. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
20. Máj 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva 8/V/20241
0,00 € Ing. Martina Sojková „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
10. Máj 2024
Darovacia zmluva
6/V/2024
0,00 € A.B. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
10. Máj 2024
Darovacia zmluva
7/V/2024
0,00 € Bc. Veronika Čapláková „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
30. Apríl 2024
Rámcová dohoda na dodanie tovaru - trvanlivé potraviny
65/2024
57 348,27 € INMEDIA, spol. s r.o. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí daru č. 2024ZoD/61
5/V/2024
0,00 € COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
5. Apríl 2024
Darovacia zmluva 4/V/2024
4/V/2024
0,00 € Juraj Horník „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
27. Marec 2024
Zmluva o prevádzkovaní čistiarne odpadových vôd
64/2024
2 160,00 € MONSTAV PROJEKT, s. r. o. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
63/2024
0,00 € Občianske poradne SR „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
16. Február 2024
Nájomná zmluva
56/2024
0,00 € LogicLogistic s.r.o. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
19. Február 2024
Zmluva o pripojení
57/2024
0,00 € SURANY.NET s.r.o. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
23. Február 2024
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
58/2024
0,00 € Webfinity, s.r.o. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
23. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
59/2024
0,00 € Webfinity, s.r.o. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
27. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122389983
60/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
27. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122389796
61/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
27. Február 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122389770
62/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
23. Február 2024
Darovacia zmluva 2/V/2024
2/V/2024
226,00 € Združenie rodičov a priateľov pri ZSS ,,KAMILKA" Maňa „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
5. Január 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
65/2024
0,00 € ,,KAMILKA", Zariadenie sociálnyh služieb Maňa „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti č.74ZSDD000124
64/2024
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
24. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
71/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa