Centrálny register zmlúv

Mestské služby mesta Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2022
NZ HM 13/178 jednohrob TV
1069/2022
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Helena Drahošová
25. Október 2023
Dohoda č. 23/08/010/39 o pomoci v hmotnej múdzi
2065/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Mestské služby mesta Trnava
8. December 2023
NZ HM S10/23 jednohrob KC
2327/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava RNDr. Daniela Jakubcová, MPH PhD.
8. December 2023
NZ HM 20/105 jednohrob KC
2332/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Anna Gáborová
8. December 2023
NZ HM 8/294 jednohrob KC
2337/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava PaedDr. Eva Hajková
8. December 2023
Žltý bajk
2338/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Juraj Adam
8. December 2023
NZ HM 20/63 jednohrob KC
2340/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Darina Štefáková
8. December 2023
Žltý bajk
2341/2023
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Gabriela Dimová
8. December 2023
NZ HM 9/373 dvojhrob KC
2345/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Rudolf Benedikovič
8. December 2023
NZ HM 20/127 jednohrob KC
2106/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Ing. Rudolf Sekerka
8. December 2023
NZ HM 15/298 dvojhrob KC
2346/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Daniela Zvolenská
7. December 2023
NZ HM 1/500 trojhrob Modranka
2330/2023
110,00 € Mestské služby mesta Trnava Martina Lukáčová
7. December 2023
NZ HM S10/22 jednohrob KC
2331/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Marián Valovič
7. December 2023
NZ HM 8/161 jednohrob KC
2333/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Jozef Roth
7. December 2023
NZ HM 16/125 hrobka TV
2334/2023
280,00 € Mestské služby mesta Trnava Ing. Mikuláš Rožňák
7. December 2023
NZ HM 14/584 jednohrob KC
2335/2023
50,00 € Mestské služby mesta Trnava Beáta Andelová
7. December 2023
NZ HM 5/120 dvojhrob KC
2336/2023
0,00 € Mestské služby mesta Trnava Zdenko Byhari
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Realizačnej zmluve o dodávke zemného plynu č. P0392/2022
2230/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mestské služby mesta Trnava
6. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke elektriny č. 0482/2022
2231/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mestské služby mesta Trnava
6. December 2023
NZ HM 9/280 dvojhrob KC
2326/2023
80,00 € Mestské služby mesta Trnava Emil Adamik