Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Stanzlová Soňa
320/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Stanzlová Soňa
11. Máj 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Dvorčáková Zuzana
321/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Dvorčáková Zuzana
17. Máj 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu
333/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Mikulášových Milan
18. Máj 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu -Tóthová Katarína
338/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Tóthová Katarína
18. Máj 2022
poskytovanie tovaru na účely pomoci pre občanov Ukrajiny
337/2022
0,00 € Billa s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Máj 2022
Medveďovej 21 číslo spotreby 3107091660
326/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Máj 2022
Medveďovej 21 číslo spotreby 3106031842
324/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
19. Máj 2022
Medveďovej 21 číslo spotreby 3105052519
325/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Máj 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kužlíková Oľga
348/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kužlíková Oľga
23. Máj 2022
Dar a výsadba 4ks stromov a povinná starostlivosť OA Dudova o výsadené
354/2022
0,00 € Brilliant Stars Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Máj 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kapec Marián a Šinkovičová Martin
365/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kapec Marián
26. Máj 2022
Markova 3234
384/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Máj 2022
Dodávka mikrotónových vreciek na psie exkrementy v rolkách na papierov
373/2022
0,00 € 2 Zet s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
7. Jún 2022
Tobby - pes záchranár
416/2022
0,00 € OZ Dog Academy Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Jún 2022
Peugeot AC Kombi
422/2022
0,00 € Stredisko sociálnych služieb P Mestská časť Bratislava-Petržalka
8. Jún 2022
Lôžko pre dospelých kovové
426/2022
0,00 € Správa štátnych hmotných rezer Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Jún 2022
oprava chyby
429/2022
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
11. Jún 2022
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Vrbatová Andrea
430/2022
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Vrbatová Andrea
11. Jún 2022
právna poradňa
431/2022
0,00 € Slovenská advokátska komora Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Jún 2022
Dohoda prevádzkové médiá
356/2022
0,00 € Šidlíková Mária Mestská časť Bratislava-Petržalka