Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Nájom bytu - predĺženie doby nájmu D1 - Atanasova Radka
420/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Atanasova Radka Mgr. PhD.
25. Máj 2023
Nájom bytu - predĺženie doby nájmu D1 - Hadidová Soňa
421/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hadidová Soňa Bc.
25. Máj 2023
Nájom bytu - predĺženie doby nájmá D1 - Jendrišáková Adriana
424/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Jendrišáková Adriana Mgr.
25. Máj 2023
Nájom bytu - predĺženie doby nájmu D1 - Pelecháčová Lenka
426/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Pelecháčová Lenka
25. Máj 2023
Nájmom bytu - predĺženie doby nájmu D1 - Šuleková Zuzana
427/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Šuleková Zuzana Mgr.
31. Máj 2023
Zmluva o grantovom účte
429/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o ubytovaní - zmena izby - František Ovečka
435/2023
0,00 € Ovečka František Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Jún 2023
V novom šate
456/2023
0,00 € POLENO Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Jún 2023
Umiestnenie mobilných kontajnerov pre zber jedlých olejov a tukov
488/2023
0,00 € Meroco, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Jún 2023
nájom bytu - dohoda o skončení - Kováč Róbert
490/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kováč Róbert
27. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
515/2023
0,00 € Lučanič Ivan Mestská časť Bratislava-Petržalka
29. Jún 2023
Vykonanie colného zastúpenia a iných zmluvných dojednaní
513/2023
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol. Mestská časť Bratislava-Petržalka
30. Jún 2023
prenájom geodetickej techniky
518/2023
0,00 € GEOTECH Bratislava, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Júl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu - Meleg Martin
530/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Meleg Martin
4. Júl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Gábor Peter
531/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Gábor Peter
7. Júl 2023
poradenstvo GDPR
542/2023
0,00 € Algger s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2023
spracovanie osobných údajov pre bezpečnosť _ BOZP a požiarna ochrana_
545/2023
0,00 € Inštitút bezpečnosti práce, s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Júl 2023
Komunitná záhrada Dvory sa rozvíja
536/2023
0,00 € Záhrada Dvory Mestská časť Bratislava-Petržalka
14. Júl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Sofková Eva
532/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Sofková Eva
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 Zmluvy o ubytovaní č. 12/2022/3465 - Jozef Kocáň
563/2023
0,00 € Kocáň Jozef Mestská časť Bratislava-Petržalka