Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Starunská Katarína
35/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Starunská Katarína
24. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Klanduchová Mária
36/2023
0,00 € Klanduchová Mária Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Orthová Katarína, Orth František
38/2023
0,00 € Orthová Katarína Orth Františe Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Ruppertová Júlia a Palko Ľuboš
39/2023
0,00 € Luboš Palko Júlia Palková Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Január 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Fečo Martin
43/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Fečo Martin
30. Január 2023
Dodanie "Železiarsky tovar na opravu a údržbu objektov MČ BA-Petržalka
42/2023
0,00 € ENTO Železiarstvo, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Február 2023
Drevo/stavebné rezivo bez úpravy s dopravou
104/2023
0,00 € Cargo Centrum, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Február 2023
Zrušenie Kúpnej zmluvy
111/2023
0,00 € UNIKOR trade s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Február 2023
Zmluva o karte
119/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
16. Február 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Cisár Viktor
125/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka CISÁR VIKTOR
27. Február 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Assad Imad a Rozet Mansour
134/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Assad Imad
27. Február 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kolníková Flávia
135/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kolníková Flávia
27. Február 2023
Nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Miklošovičová Dana a Miroslav
136/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Miklošovičová Dana
27. Február 2023
dochádzkový system BIOMETRIC
129/2023
0,00 € BIOMETRIC, spol. s r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
28. Február 2023
Didaktické pomôcky a hračky
133/2023
0,00 € Edu Point s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
2. Marec 2023
Odber,preprava,zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov
139/2023
0,00 € RAMEKO,s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
13. Marec 2023
prevod vlastníckeho práva k motorovému vozidlu
172/2023
0,00 € Stredisko sociálnych služieb P Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Horváthová Júlia a Igor
173/2023
0,00 € Horváthová Júlia Mestská časť Bratislava-Petržalka
20. Marec 2023
Dohoda o refakturácii nákladov
178/2023
0,00 € Great Foods Slovakia s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Marec 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Vojáček František
181/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Vojáček František