Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2023
Zmluva o vkladovom účte
302/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Apríl 2023
Zmluva o bežnom účte
301/2023
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic Mestská časť Bratislava-Petržalka
26. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Bôrik Ján
303/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Bôrik Ján
28. Apríl 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Hunková Eva
309/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Hunková Eva
4. Máj 2023
Zrušenie poskytovania služby TelekomCloud Server
310/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
4. Máj 2023
dodávka elektriny
320/2023
0,00 € VeCom SK, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Máj 2023
Zemnné a výkopové, stavebné práce na systém CZT
326/2023
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
5. Máj 2023
Dodatok k zmluve o najme č. 33
327/2023
0,00 € Veolia Energia Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Máj 2023
Zmluva o Grantovom účte
331/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
9. Máj 2023
Zmluva o Grantovom účte
329/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
10. Máj 2023
Dohoda o partnerstve
324/2023
0,00 € Dobrovoľná civilná ochrana, o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
15. Máj 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Šidelská Lýdia
351/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Šidelská Lýdia
16. Máj 2023
Pripojenie odberu el. energie Romanova 33 VE
361/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Belická Andrea a Ivan
385/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Belická Andrea
18. Máj 2023
Zmluva o balíkovom účte
378/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Máj 2023
Zmluva o prenájme POS terminálov a o poskytovaní služieb podpory a údr
373/2023
0,00 € AXASOFT a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
23. Máj 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Stanzlová Soňa
404/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Stanzlová Soňa
25. Máj 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Kršáková Monika
411/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Kršáková Monika
25. Máj 2023
nájom bytu - predĺženie doby nájmu - Tóthová Katarína
413/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava-Petržalka Tóthová Katarína
25. Máj 2023
Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy
417/2023
0,00 € Okienkovo, s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka