Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí technickej služby
442022
5 184,00 € AA SYSTEM, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
22. Júl 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 148/2018
160/2022
0,00 € Akzent BigBoard, a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
29. Júl 2022
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve 152/2018
163/2022
0,00 € ARTON s.r.o. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
27. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priedstorov
72/2022
624,00 € B film Mestská časť Bratislava Vrakuňa
1. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu
147/2022
0,00 € Beník Marián Mestská časť Bratislava Vrakuňa
19. August 2022
Zmluva o spolupráci č. 312-2022
171/2022
660,00 € BKIS BKIS Mestská časť Bratislava Vrakuňa
18. November 2022
Zmluva o spolupráci
267/2022
0,00 € BKIS BKIS Mestská časť Bratislava Vrakuňa
20. Jún 2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve EČ MČ: 74/2020
103/2022
2 459,65 € Blaško Kornel Mestská časť Bratislava Vrakuňa
11. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
90/2022
32 385,60 € board.sk, s.r.o. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
3. Jún 2022
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu
86/2022
310,92 € Borodajkevičová Eva Mestská časť Bratislava Vrakuňa
9. September 2022
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb
187/2022
3 000,00 € Bratislavská vodárenská spoloč Mestská časť Bratislava Vrakuňa
18. November 2022
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
279/2022
0,00 € BVS a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
11. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.419/2022
89/2022
51,00 € Commander Services, s.r.o. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
31. August 2022
Zmluva o nájme pozemku
168/2022
28,38 € Čagánek Pavel Mestská časť Bratislava Vrakuňa
31. August 2022
Zmluva o nájme
94/2022
9,90 € Čagánek Pavel Mestská časť Bratislava Vrakuňa
15. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve EČ MČ: 1150/18/2013
75/2022
0,00 € Danišová Dáša Mestská časť Bratislava Vrakuňa
19. Máj 2022
Zmluva o nájme
71/2022
99,18 € Dömény Róbert Mestská časť Bratislava Vrakuňa
12. Júl 2022
Darovacia zmluva
153/2022
10 000,00 € ENGIE Services a.s. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí systému ERANET
151/2022
2 100,00 € ERANET CONSULTING, s.r.o. Mestská časť Bratislava Vrakuňa
8. August 2022
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 149/2018 uzatv.dňa 28.09.2018
167/2022
0,00 € euro AWK spol.s.r.o. Mestská časť Bratislava Vrakuňa