Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - Hradištná 43, Hradištná 44
268/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
27. November 2023
Dohoda o odpustení dlhu
247/2023
2 060,32 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves SOLÁRIUM Oscar café, spol. s r.o.
24. November 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
237/2023
0,00 € Michal Glosík Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
22. November 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov - VÚZ
233/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Bc. Veronika Horková Šandorová - SHERIFF
21. November 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny - Milana Marečka 22
234/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
16. November 2023
Memorandum o rozdelení štátnej dotácie
232/2023
46 031,07 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
230/2023
5 160,00 € ML - audit, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
15. November 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
231/2023
0,00 € ML - audit, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
14. November 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finanč. príspevku
229/2023
92 760,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Modernizácia multifunkčného ihriska - vnútroblok Jána Smreka
225/2023
24 500,00 € Hlavné mesto SR Bratislava Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka Spádová
226/2023
23 971,58 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o dielo - Parkovisko Štefana Králika
227/2023
34 916,92 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
13. November 2023
Zmluva o dielo - Oprava cesty Podhorská - križovatka s Pieskovcovou
228/2023
213 818,75 € MBM-GROUP a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
10. November 2023
Dohoda o členstve v hasičskej jednotke DHZ MČ BA-DNV
223/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Samuel Repa
10. November 2023
Zmluva o výpožičke
224/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DNV ŠPORT, spol. s.r.o.
8. November 2023
Zmluva o dodávke plynu
221/2023
0,00 € SPP, a.s. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
8. November 2023
Dodatok k zmluve o spolupráci
222/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Farmárske trhy, s.r.o.
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - VÚZ
216/2023
2 166,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Didenko & Partners s.r.o. Aktuálny Úplný Zbierka listín
7. November 2023
Rámcová dohoda o dodávke komponentov bezpečnostného kamerového systému
220/2023
174 140,04 € K4FIN, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
3. November 2023
Protokol o zverení hnuteľného majetku
219/2023
0,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves DENOVA - príspevková organizácia