Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2024
nájom plechových stánkov
93/2024
60,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Balogh František
22. Február 2024
kancelársky papier
123/2024
8 140,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Maj mestská časť Bratislava-Dúbravka
22. Február 2024
kancelársky papier
124/2024
1 100,00 € Tibor Varga TSV PAPIER mestská časť Bratislava-Dúbravka
22. Február 2024
Kancelárske potreby
125/2024
1 343,00 € Štatistické a evidenčné vydava mestská časť Bratislava-Dúbravka
20. Február 2024
Tonery
122/2024
4 199,99 € Juriga spol. s r.o. mestská časť Bratislava-Dúbravka
20. Február 2024
kancelársky papier
119/2024
1 440,00 € Tibor Varga TSV PAPIER mestská časť Bratislava-Dúbravka
15. Február 2024
nájom Veľkej sály
646/2023
105,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Sloboda k výchove o.z.
13. Február 2024
Tlač Dúbravských novín
105/2024
19 376,00 € MAFRA a.s. mestská časť Bratislava-Dúbravka
9. Február 2024
dodávky pekárskych a cukrárskych výrobkov, surovín a pomocného meteriá
102/2024
0,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. mestská časť Bratislava-Dúbravka
9. Február 2024
Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia
103/2024
67 978,80 € FCC Slovensko, s.r.o. mestská časť Bratislava-Dúbravka
9. Február 2024
Traktorové kosačky Kubota G261 HD-54 a Kubota GZD 21 HD (alebo ekvival
104/2024
75 485,00 € ŠUPA technika mestská časť Bratislava-Dúbravka
9. Február 2024
nájom časti pozemku parc. č. "E" 1232/100 k.ú. Dúbravka
14/2024
218,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Pekáriková Denisa Mgr.
8. Február 2024
Nájom priestoru autoumyváreň_postúpenie práv a povinností
89/2024
0,00 € Jakšíková Žaneta mestská časť Bratislava-Dúbravka
8. Február 2024
predaj pozemkov parc. č. 1558/3, 1558/6, 1570/32 a 1557/7
97/2024
0,00 € Fillo Milan Ing. mestská časť Bratislava-Dúbravka
8. Február 2024
nájom jedálne
16/2024
30,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Prvá SVB Zúbekova
8. Február 2024
nájom bytu č. 4 v "BD Pri kríži 22A"
524/2023
313,52 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Ambrová Anna
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
86/2024
157,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Palkovič Alexandra
6. Február 2024
nájom: horné a dolné foyer + zasadačka a šatňa
722/2023
504,50 € mestská časť Bratislava-Dúbravka JandL, marketing a reklama, s.
6. Február 2024
nájom Tanečnej sály
724/2023
525,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Umelecký súbor Lúčnica
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
726/2023
1 409,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Pedro Schwarzbacher Jozef Rafa