Centrálny register zmlúv

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Prednáška v spolupráci s Národným osvetovým centrom o kultúrnych májových zvykoch a tradíciách pre seniorov
161/2024
0,00 € Národné osvetové centrum Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
12. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 14/2023 dodávka elektriny do bytu v MŠ Pod Rovnicami 1
162/2024
210,51 € MAGNA ENERGIA, a.s. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
12. Apríl 2024
Dodatok č. 3 Revízia servis a údržba výťahov doplnené o výťah v kuchyni SŠ Tilgnerova 14
163/2024
20 000,00 € BARYT s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
10. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - dielničky na Piknik vo Vodárenskej záhrade
158/2024
120,00 € Michal Dujsík Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
10. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu - tvorivé dielne - rozprávkové a kreatívne pondelky
159/2024
360,00 € Michal Dujsík Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci - Svetový deň Cirkusu
154/2024
200,00 € CirKusKus, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
9. Apríl 2024
Beseda so spisovateľkou Veronou Šikulovou
155/2024
120,00 € Verona Šikulová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu
156/2024
200,00 € PhDr. Anna Beranová Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
9. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
157/2024
100,00 € FS Dolina Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
4. Apríl 2024
Nájom nebytových priestorov
152/2024
24,00 € Pro Solutions s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
27. Marec 2024
Realizácia spoločného verejného obstarávania na energie - plyn
148/2024
1 200,00 € ANSVO Bratislava, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
27. Marec 2024
Realizácia spoločného verejného obstarávania na energie - elektrina
149/2024
1 900,00 € ANSVO Bratislava, s. r. o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
27. Marec 2024
Výstavba bežeckej dráhy v areáli spojenej školy Tilgnerova 14
150/2024
186 904,32 € ŠPORTFINAL s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
25. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
77/2024
0,00 € B-Swing, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
25. Marec 2024
Čistiace a hygienické prostriedky a príslušenstvo
78/2024
15 899,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
25. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
79/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
25. Marec 2024
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu
80/2024
150,00 € Martin Daniš Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
25. Marec 2024
Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu
81/2024
150,00 € Martin Daniš Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
21. Marec 2024
Pripojenie na internet pre objekty mestskej časti Karlova Ves, rozšírenie služby 6ks statických IP adries
26/2024
6 955,80 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
20. Marec 2024
Dodávka plynu do bytu v MŠ Pod Rovnicami 1
68/2024
40 615,47 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves