Centrálny register zmlúv

Mesto Piešťany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
0432420
140,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mesto Piešťany
29. Február 2024
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy MŠ 8 mája 2 č. 10/2024
PROTOKOL_10_2024
0,00 € Materská škola 8. mája 2 Mesto Piešťany
29. Február 2024
Protokol o zverení majetku Mesta Piešťany do správy MŠ Ružová č. 16/2024
PROTOKOL_16/2024
0,00 € Materská škola Ružová 2 Mesto Piešťany
29. Február 2024
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Mestskej knižnice mesta Piešťany č. 3/2024
PROTOKOL_3_2024
0,00 € Mestská knižnica mesta Piešťany Mesto Piešťany
29. Február 2024
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy ZŠ F. E. Scherera č. 29/2024
PROTOKOL_29_2024
0,00 € Základná škola F. E. Scherera Mesto Piešťany
29. Február 2024
Zmluva o dielo
0112407
21 960,00 € AGGER, s.r.o. Mesto Piešťany
29. Február 2024
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024
0292405_1
0,00 € SLOVES - Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry Mesto Piešťany
27. Február 2024
PROTOKOL o zverení majetku Mesta Piešťany do správy Služieb mesta Piešťany, č. 105/2024
PROTOKOL_105_2024
0,00 € Služby mesta Piešťany Mesto Piešťany
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
0332404
12 018,72 € Trnavská arcidiecézna charita Mesto Piešťany
21. Február 2024
Kúpna zmluva
0372406
170,40 € Marius Pedersen, a.s. Mesto Piešťany
20. Február 2024
Dodatok č. 03 o poskytovaní verejných služieb (Zmluva o pripojení)
0501707_3
14,82 € SWAN, a.s. Mesto Piešťany
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
0342404
1 800,00 € Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany Mesto Piešťany
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
0322404
4 300,00 € Materské centrum Úsmev Mesto Piešťany
20. Február 2024
Zmluva o vykonaní diela a o poskytovaní súvisiacich služieb
0312407
38 880,00 € Aricoma Systems s.r.o. Mesto Piešťany
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
0362420
140,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Mesto Piešťany
15. Február 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
0302404
0,00 € Jana Hujka Mesto Piešťany
15. Február 2024
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 0862307 v znení Dodatku č. 1
0862307_2
41 920,86 € FROST – service s.r.o. Mesto Piešťany
13. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie
0882312_2
0,00 € Tenisový klub Kúpele Piešťany Mesto Piešťany
13. Február 2024
Kúpna zmluva
0282405
5 100,00 € Lukáš Brunovský Mesto Piešťany
13. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného beremena
0272405
0,00 € Robert Kopányi Mesto Piešťany