Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Zmluva o reklame
72/O/22
0,00 € 4SPA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
1. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2022
39/O/22
0,00 € AGEL Clinic s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. November 2022
Rámcová dohoda na dodávku technických a medicinálnych plynov, prenájom prepravných nádob a zásobníka
69/O/22
449 673,84 € Air Products, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. Jún 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o umožnení krátkodobého sezónneho predaja tovaru.
3/O/22
0,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. September 2022
Zmluva o umožnení predaja náhrobných kytíc.
59/O/2022
350,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Október 2022
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
3/J/22
0,00 € Anton Janoviak Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17. August 2022
Kúpna zmluva
47/O/22
286 860,00 € Artspect spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. September 2022
Kúpna zmluva
55/O/22
82 017,60 € Artspect spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Apríl 2022
Kúpna zmluva
16/O/22
24 240,00 € AURA TRADE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. August 2022
Rámcová dohoda
45/O/22
0,00 € B.Braun Medical s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. August 2022
Rámcová dohoda
44/O/22
0,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
20. Jún 2022
Rámcová zmluva o kúpe hotových jedál.
1/J/22
0,00 € Bc. Karol Janík Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. September 2022
Zmluva o reklame
58/O/2022
192,00 € Bc. Lívia Chlebanová Némová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
26. September 2022
Kúpna zmluva
56/O/22
17 892,00 € BIOFLEX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/N/2022
19/N/2022
0,00 € Boháč, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Október 2022
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
64/O/22
0,00 € CEREBRUS-PSYCHE s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
18. Máj 2022
Zmluva o postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.12/N/2019 zo dňa 2.12.2019
12/N/2019
0,00 € CorArt s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Júl 2022
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.13/N/2022
13/N/2022
0,00 € Daniela Bieliková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. Jún 2022
Zmluva o dielo
31/O/22
1 571 204,53 € DOSA Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Máj 2022
Dodatok č.30
73NSP1000617/30
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici