Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2023
Zmluva o reklame
17/O/23
900,00 € Constario, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2023
Zmluva o dielo
18/O/23
0,00 € VLAON Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
23. Marec 2023
Dodatok č.1 k Servisnej zmluve č. SLU20210210
105/O/21
0,00 € TRITONSYSTEMS, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
16. Február 2023
Zmluva o umožnení predaja sadeníc kvetov
12/O/23
0,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
17. Marec 2023
Zmluva o certifikácii manažérskeho systému č. Z-QMS 5120/23-1
16/O/23
5 256,00 € QS CERT, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Marec 2023
Darovacia zmluva
9/D/23
1 773,60 € Ing. Peter Vačko Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/N/2021
12/N/2021
0,00 € Patrik Bírošík - SaraS Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
10. Marec 2023
Darovacia zmluva
8/D/23
207,00 € MUDr. Peter Truchlý Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. Marec 2023
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.3/N/2023
3/N/2023
533,95 € Jana Ďurčanská Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní zdravotných výkonov zo dňa 28.04.2017
25/O/17
0,00 € DOFTALL, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
8. Marec 2023
Dodatok č. 30 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/30
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
6. Marec 2023
Zmluva o reklame
14/O/23
4 800,00 € RAVEN a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. Február 2023
Darovacia zmluva
7/D/23
150,00 € Ján Mudraninec Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
23. Február 2023
Darovacia zmluva
6/D/23
600,00 € Bracco Imaging Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
13/O/23
0,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spločnosť Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
21. Február 2023
Darovacia zmluva
5/D/23
0,00 € Lucia Baránková Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
15. Február 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617/36
73NSP1000617/36
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
14. Február 2023
Dodatok č.3 k zmluve č. NRSYS/2014/12/100 070
30/O/15
0,00 € NRSYS s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. Február 2023
Dodatok č.35 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000617
73NSP1000617/35
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Február 2023
Dodatok č. 29 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/29
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici