Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/N/2024
6/N/2024
549,25 € Eva Martincová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
18/O/24
2 419 134,25 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
19/O/24
20 078,63 € IMAO electric, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Rámcová zmluva
21/D/24
0,00 € Lekáreň UNIMED PHARMA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
12. Apríl 2024
Dohoda o uznaní záväzku a o úhrade dlžnej čiastky v splátkach
22/O/24
13 833,94 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
6/D/24
1 000,00 € Tibor Prekop Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
2. Apríl 2024
Mandátna zmluva
20/O/24
0,00 € Vaša Lekáreň, družstvo Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/N/2024
4/N/2024
0,00 € Ing. Dušan Bielik - DUMAS Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
28. Marec 2024
Dodatok č. 35 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/35
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
14/O/24
0,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
15/O/24
0,00 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
16/O/24
0,00 € VIDRA a spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
22. Marec 2024
Rámcová dohoda
17/O/24
0,00 € Ecolab Gesellschaft mbH Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
14. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní konziliárnych služieb
81/O/16
0,00 € ORL-ENDO s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
13. Marec 2024
Darovacia zmluva
5/D/24
600,00 € GOLEM Systems, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Marec 2024
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
13/O/24
0,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73AMHO000124
73AMHO000124
Doplnená
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
7. Marec 2024
Darovacia zmluva
4/D/24
62,00 € MUDr. Milan Kulkovský Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
9. Február 2024
Zmluva o umožnení predaja sadeníc kvetov
5/O/24
0,00 € Anna Šteinigerova Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
1. Február 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č.3/N/2024
3/N/24
580,65 € Jana Ďurčanská Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici