Centrálny register zmlúv

Obec Liptovský Peter

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Poistná zmluva
2409211732
1 749,00 € Generali Poisťovňa Obec Liptovský Peter
21. September 2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/22/010/22
282023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Liptovský Peter
14. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu
272023
0,00 € LIKVIDÁTORLM s.r.o. Obec Liptovský Peter
11. September 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve
252023
14,50 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Liptovský Peter
11. September 2023
Zmluva o nájme bytu č. 5 BD 2
262023
202,33 € Obec Liptovský Peter Michal Luštík
8. September 2023
Zmluva o dielo č. 24/2023
242023
38 814,46 € Slovenské inžiniersko priemyslové stavby s.r.o. Obec Liptovský Peter
4. September 2023
Zmluva o nájme bytu 1/BD 2
Z232023
201,47 € Obec Liptovský Peter Roman Lauček
31. August 2023
Zmluva o nájme bytu 1/BD 464
Z222023
169,27 € Obec Liptovský Peter Milan Dulovec
10. August 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o pripojení č. 06138001
06138001-7
0,00 € Fibris s.r.o. Obec Liptovský Peter
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z302091CXG7-91-108
Z212023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Liptovský Peter
4. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2023/OE/L/1.32
Z20/2023
1 480,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Liptovský Peter
26. Júl 2023
Ukončenie zmluvy o pripojení dohodou
192023
0,00 € Fibris s.r.o. Obec Liptovský Peter
26. Júl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o pripojení č. 06138001
06138001-6
0,00 € Fibris s.r.o. Obec Liptovský Peter
30. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu A6 / BD401
401/A6
0,00 € Obec Liptovský Peter Stanislava Blahútová
26. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu B4/BD 401
401/B4
151,62 € Obec Liptovský Peter Kristína Čániová
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
182023
22,80 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Liptovský Peter
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta L. Hrádok
172023
2 500,00 € Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter
20. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070BNU5
309070BNU5-1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Liptovský Peter
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovanie sociálnej služby
162023
0,00 € Obec Liptovský Peter Želmíra Hybenová
26. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu
152023
5,49 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Liptovský Peter