Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Žarec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
15/2022
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum sociálnych služieb Žarec
13. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
16/2022
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum sociálnych služieb Žarec
13. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účte
14/2022
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum sociálnych služieb Žarec
13. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o bežnom účte
17/2022
0,00 € ŠTÁTNA POKLADNICA Centrum sociálnych služieb Žarec
25. Jún 2022
Nájomná zmluva nebytových priestorov č. 01/2022
20/2022
0,00 € O2 Networks, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
27. September 2022
Objednávka tepla na kalendárny rok 2023. Stanovenie regulačného príkonu a odberového diagramu.
29/2022
0,00 € Mestska teplarenska spolocnosť a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" č. 65/2022
30/2022
0,00 € PYROKOMPLEX s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
24. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 33NDOS000318
33/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
22. December 2022
Darovacia zmluva
36/2022
0,00 € MOBIS Slovakia s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
9. Január 2023
Oznámenie o cenách platných na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
3/2023
0,00 € SEVAK, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
16. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 2018/SZ3216 zo dňa 25. 10. 2018
05/2023
0,00 € ESPIK Group s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
24. Január 2023
CYGNUS
7/2023
0,00 € IReSoft, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
31. Január 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
8/2023
0,00 € LORAX, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
7. Február 2023
Podniková kolektívna zmluva 2023
PKZ2023
0,00 € Základná odborová oganizácia pri Centre sociálnych služieb Žarec Centrum sociálnych služieb Žarec
21. Február 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 16022023CA
9/2023
0,00 € BM WORK AGENCY, s.r.o., sídlo 91338 Soblahov 804 Centrum sociálnych služieb Žarec
28. Marec 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 33NDOS000318
13/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
31. Marec 2023
Výpoveď Rámcovej dohody č. 11/2022 zo dňa 27. 9. 2022.
15/2023
0,00 € QUALITED s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
14. September 2023
Objednávka tepla na Kalendárny rok 2023. Stanovenie regulačného príkonu a odberového diagramu.
25/2023
0,00 € Mestská teplárenská spoločnosť, a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
26. Október 2023
Zmluva č. 4/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
28/2023
0,00 € Obchodná akadémia D. M. Janotu Centrum sociálnych služieb Žarec
27. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
29/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec