Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Žarec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 03/2024
14/2024
22 435,95 € INMEDIA, spol. s r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
10. Január 2023
Rámcová dohoda č. 01/2023
4/2023
32 625,25 € Fatra TIP, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
2. Máj 2022
Rámcová dohoda č. 06/2022
18/2022
39 391,57 € INMEDIA , spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Žarec
2. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 05/2023
18/2023
44 585,52 € INMEDIA, spol. s r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
18. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 10/2022
23/2022
45 777,66 € Kysucké pekárne, a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
2. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 05/2024
17/2024
47 312,23 € INMEDIA, spol. s r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
26/2022
49 739,82 € ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
18. Júl 2023
Rámcová dohoda č. 8/2023
22/2023
49 978,76 € Kysucké pekárne a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
12. Január 2024
Rámcová dohoda č. 01/2024
4/2024
50 063,78 € Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina Centrum sociálnych služieb Žarec
24. Máj 2022
Rámcová dohoda č. 07/2022
19/2022
56 908,98 € INMEDIA , spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Žarec
25. Máj 2023
Rámcová dohoda č. 06/2023
19/2023
59 442,80 € INMEDIA, spol. s r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
11. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
32/2023
61 823,55 € Slovenský plynárenský priemysel , a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
20. Apríl 2022
Rámcová dohoda č. 05/2022
13/2022
71 500,70 € hamsal, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
30. Máj 2024
Rámcová dohoda č. 06/2024
20/2024
72 738,19 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Žarec
3. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 03/2023
16/2023
90 423,52 € POZANA MEAT s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
28. Marec 2024
Rámcová dohoda č.02/2024
12/2024
92 655,23 € Mäsiarstvo SK, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
20. Január 2023
Oznámenie o zálohových platbách od 1. 1. 2023 na 12 kalendárnych mesiacov
6/2023
128 877,00 € Mestska teplarenska spolocnosť a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
37/2022
261 499,68 € Stredoslovenska energetika,a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec