Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb Žarec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
CYGNUS
7/2023
0,00 € IReSoft, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
20. Január 2023
Oznámenie o zálohových platbách od 1. 1. 2023 na 12 kalendárnych mesiacov
6/2023
128 877,00 € Mestska teplarenska spolocnosť a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
10. Január 2023
Rámcová dohoda č. 01/2023
4/2023
32 625,25 € Fatra TIP, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
9. Január 2023
Darovacia zmluva č.: OK/ZA/01 29/01/2015 - 27/04/2017
2/2023
239,49 € Nadácia KIA Slovakia Centrum sociálnych služieb Žarec
9. Január 2023
Oznámenie o cenách platných na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
3/2023
0,00 € SEVAK, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
2. Január 2023
Zmluva o dielo č. 01/2023
1/2023
1 320,00 € CA VÝŤAHY ČADCA s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
27. September 2022
Objednávka tepla na kalendárny rok 2023. Stanovenie regulačného príkonu a odberového diagramu.
29/2022
0,00 € Mestska teplarenska spolocnosť a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
6. December 2022
Zmluva č. 0062023 o vykonávaní poradenstva a zabezpečení prác a činností v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi.
34/2022
882,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
6. December 2022
Zmluva č. 0072023
35/2022
441,00 € Jozef Sventek Centrum sociálnych služieb Žarec
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
37/2022
261 499,68 € Stredoslovenska energetika,a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
22. December 2022
Darovacia zmluva
36/2022
0,00 € MOBIS Slovakia s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
24. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 33NDOS000318
33/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Žarec
21. November 2022
Darovacia zmluva
32/2022
1 248,00 € HARTMANN-RICO spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb Žarec
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti "civilnej ochrany" č. 65/2022
30/2022
0,00 € PYROKOMPLEX s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
27. September 2022
Rámcová dohoda č. 11/2022
28/2022
Doplnená
15 450,14 € QUALITED s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
16. September 2022
Zmluva o dielo č. 01/2022
26/2022
49 739,82 € ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec
12. September 2022
Darovacia zmluva č. 29142/2022
25/2022
600,00 € Nadácia Pontis, Nadačný fond Tesco Centrum sociálnych služieb Žarec
1. August 2022
Výpoveď z Rámcovej dohody č. 09/2022
24/2022
12 992,51 € Omnia GASTRO s.r.o. Centrum sociálnych služieb Žarec
18. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 10/2022
23/2022
45 777,66 € Kysucké pekárne, a. s. Centrum sociálnych služieb Žarec
1. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 08/2022
21/2022
17 473,97 € Omnia GASTRO, s. r. o. Centrum sociálnych služieb Žarec