Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb "HRABINY"

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
5/2021/1
0,00 € BANCHEM s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
7. November 2022
Protokol o zverení majetku BBSK do správy
30/2022
11 058,44 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov sociálnych služieb "HRABINY"
6. September 2022
Zmluva o dielo
18/2022
16 513,20 € BARKER agency s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
17. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
18/2022/1
1 100,88 € BARKER agency s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8. August 2022
Kúpna zmluva
11/2022
1 140,00 € BELSPOL SP s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
24. Október 2022
Registračný list prijímateľa sociálnych služieb č.3 k zmluve č.4/2022/EON-OSV
7/2022-I/3
2 928,36 € Bratislavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb "HRABINY"
28. November 2022
Darovacia zmluva
3/2022-SPONZ
0,00 € Essity Slovakia s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
8. August 2022
Kúpna zmluva
12/2022
3 063,10 € GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky s.r.o, r.s.p. Domov sociálnych služieb "HRABINY"
6. September 2022
Kúpna zmluva
22/2022
5 131,67 € CHRIEN spol s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
6. September 2022
Kúpna zmluva
20/2022
2 352,02 € CHRIEN spol s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
21/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
18/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
17/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
22/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
13/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
24/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
20. Apríl 2022
Dodatok č.1
14/2020/1
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
7. Jún 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na dodávku potravín - trvanlivé potraviny
15/2020/2
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
7. Jún 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na dodávku potravín - mliečne výrobky
17/2020/2
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
7. Jún 2022
Dodatok č.2 k Rámcovej dohode na dodávku potravín - Jogurty
18/2020/2
0,00 € INMEDIA spol. s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"