Centrálny register zmlúv

Obec Bodorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom
9/2023
30,00 € INTA, s. r. o., Rybárska 758/18, 91101 Trenčín Obec Bodorová
7. December 2023
Zmluva o propagácií a reklame
10/2023
200,00 € Obec Bodorová Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2023
Poistná zmluva K550022997
8/2023
724,52 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Bodorová
27. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení verejnoprospešných služieb v odpadovom hospodárstve
7/2023
0,00 € VEPOS Horného Turca n.o. Obec Bodorová
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
6/2023
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Obec Bodorová
19. September 2023
Dodatok č. 12 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D12/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
4. Júl 2023
Dodatok č. 11 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D11/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
31. Máj 2023
Zmluva uzavretá podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
5/2023
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Bodorová
15. Máj 2023
202304-TZ-0069 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Bodorová
4. Máj 2023
Zmluva č. 1423 222 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3/2023
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bodorová
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023111
5,00 € Obec Bodorová Miroslava Hromadová
20. Marec 2023
Dodatok č. 10 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D10/4_2019
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
13. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-01-24-vs1 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
D1/1_2019
174,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
13. Február 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/127/01/2005 Zmluva o aktualizácii programov
D5/1_2008
288,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bodorová
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Bodorová
1/2023
250,00 € Obec Bodorová Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia Bodorová
10. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č.: 21/ Ext ZO Zmluve o dielo o poskytovaní odbornej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných a iných spracovávaných údajov
D/1/2023
0,00 € AMAVEX, s.r.o., Obec Bodorová
30. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní činnosti Spoločného obecného úradu
D/5/2022
4 406,22 € Obec Dubové Obec Bodorová
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 2020046
D/1/2020046
9,00 € Obec Bodorová Čičerínová Ľubica
20. December 2022
Dodatok č. 9 k Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 4.
D/9/2022
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Bodorová
27. Október 2022
Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve na výkon stavebného dozoru
D/1/2022
0,00 € Ing. Simonides Pavol Obec Bodorová