Centrálny register zmlúv

Obec Kunerad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2023074
59 800,00 € Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kunerad
4. September 2023
Dodatok č. 3 k ZMLUVE č.E4227 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022
Z2023073
288 865,27 € Environmentálny fond Obec Kunerad
30. August 2023
Poistná zmluva o poistení motorových vozidiel PZP
Z2023072
17,00 € genertel.sk Obec Kunerad
21. August 2023
Dodatok č.2 k ZMLUVE č. E4227 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022
Z2023070
0,00 € Environmentálny fond Obec Kunerad
21. August 2023
Kúpna zmluva
Z2023071
100,00 € Škorvánek Stanislav Obec Kunerad
10. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Z2023069
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Kunerad
10. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
Z2023069
0,00 € Stredoslovenská distribučná,a.s. Obec Kunerad, MIFIM, s.r.o.
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 27/2023/OE/HP/1.60
Z2023068
915,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Kunerad
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. Z2023016
Z2023066
305 116,32 € SKLADAN stavebné realizácie s.r.o. Obec Kunerad
24. Júl 2023
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí
Z2023067
0,07 € RAMIRENT spol. s.r.o. Obec Kunerad
19. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí IT služieb
Z2023/062
340,80 € PECREA, s. r. o. Obec Kunerad
17. Júl 2023
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
Z2023063
0,00 € Mgr. Petra Dubeňová rod. Dubeňová, Darina Urbancová rod. Dubeňová, Juraj Marák a Lenka Maráková rod. Kováčiková, Anna Kanková rod. Balážová Obec Kunerad
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
Z2023064
1 400,00 € Fond na podporu umenia Obec Kunerad
17. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z2023065
70,00 € Súkeníková Simona Obec Kunerad
12. Júl 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb
Z2023/62
340,80 € PECREA, s.r.o. Obec Kunerad
7. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z2023033
70,00 € Michaela Kasmanová Obec Kunerad
7. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z2023046
70,00 € Štensová Zlata Obec Kunerad
7. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z2023047
140,00 € Ing.Dominika Mičuchová Obec Kunerad
7. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z2023048
0,00 € Maňaková Viera Obec Kunerad
7. Júl 2023
Darovacia zmluva
Z2023049
70,00 € Horníková Monika Obec Kunerad