Centrálny register zmlúv

Obec Kamenná Poruba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 381/2022 - Zberný dvor
Dodatok č. 2 k zmluve č. 381/2022 - Zberný dvor
808 658,28 € ERPOS, spol. s r.o. Obec Kamenná Poruba
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/9 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č.112/2018
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/9
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Porubské služby, s.r.o.
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/60 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č.112/2018
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/60
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
27. November 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/69 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č.112/2018
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/25/19B/69
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Porubské služby, s.r.o., Hlavná 136/159, 01314 Kamenná Poruba
22. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/81
422/2023
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Kamenná Poruba
9. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 19/2023
19/2023
45,00 € Obec Kamenná Poruba Bollová Viera
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora
421/2023
9 800,00 € Ing. Peter Majčin - RIS, M. Šinského 678/20, 01007 Žilina Obec Kamenná Poruba
8. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 18/2023
18/2023
15,00 € Miroslav Maršo Obec Kamenná Poruba
8. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 309/2021
Dodatok č. 1 k zmluve č. 309/2021
3 928,95 € UNIQA poisťovňa a.s. Obec Kamenná Poruba
7. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení kybernetickej bezpečnosti a psolupráci pri spracúvaní osobných údajov
420/2023
294,00 € BROS Computing, s.r.o. Obec Kamenná Poruba
7. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 14/2023
14/2023
30,00 € Obec Kamenná Poruba Majerčíková Mária
7. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 15/2023
15/2023
30,00 € Obec Kamenná Poruba Kavecká Miroslava
7. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 16/2023
16/2023
30,00 € Obec Kamenná Poruba Verešová Viera
7. November 2023
Zmluva o nájme HM č. 17/2023
17/2023
60,00 € Obec Kamenná Poruba Bollová Viera
19. Október 2023
Zmluva o úvere č. 1065/CC/23
419/2023
500 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 83237 Bratislava Obec Kamenná Poruba
16. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
418/2023
0,00 € Obec Kamenná Poruba Hagara Ľubomír a Ing. Mária Hagarová
12. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 381/2022 - Zberný dvor
Dodatok č. 1 k zmluve č. 381/2022 - Zberný dvor
785 296,43 € ERPOS, spol. s r.o. Obec Kamenná Poruba
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091DBQ1-91-108
417/2023
26 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Kamenná Poruba
11. September 2023
Zmluva o dielo
415/2023
69 630,00 € LIVING PRO, s. r. o., Dolné Rudiny, Budova RONDEL OFFICES 2956/3, 01001 Žilina Obec Kamenná Poruba
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb číslo 926352
416/2023
0,48 € Kinet s.r.o. Obec Kamenná Poruba