Centrálny register zmlúv

Obec Seč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o dielo
2/2024
450,00 € DUO TROPICCANA, Libor Helec Obec Seč
29. Január 2024
Dodatok č.1 k zmluve na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice zo dňa 30.09.2021
1/2024
0,00 € OZ Šťastné labky Obec Seč
22. December 2023
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
31/2023
0,00 € COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Obec Seč
22. December 2023
Dodatok č.2 k poistnej zmluve č.2407181500 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
32/2023
1 151,24 € Generali poisťovňa Obec Seč
22. December 2023
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu č.1/2023/557
34/2023
0,00 € Ministerstvo práce socialných vecí a rodiny Obec Seč
22. December 2023
k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000404.
35/2023
519,60 € Remek s.r.o. Obec Seč
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí fin.príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi soc. služby v rozpočtovom roku 2023
33/2023
1 178,16 € NÁRUČ Senior & Junior o.z., Obec Seč
18. December 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
30/2023
158,40 € INISOFT s.r.o. Obec Seč
20. November 2023
Dohoda č. 23/12/010/18
29/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Seč
26. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve o NFP č. 074TN220104
28/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Seč
11. Október 2023
Zmluva o dielo
27/2023
19 960,50 € STROJSTAV spol. .r.o. Obec Seč
2. Október 2023
Dodatok č.2 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
26/2023
170 613,14 € STROJSTAV spol. s.r.o. Obec Seč
20. September 2023
Dohoda č. 23/12/054/287, Podpora udržania pracovných návykov-PUPN
23/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Obec Seč
27. September 2023
Poistná zmluva-UZO
24/2023
6,50 € Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group Obec Seč
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP IROP-Z302091DCM6-91-108
25/2023
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Seč
6. September 2023
Zmluva o zriadení bežného účtu SZRB
20/2023 Zmluva o zriadení bežného účtu SZRB
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka ,a.s. Obec Seč
6. September 2023
Úverová zmluva č.353957-2023
21/2023
95 000,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Seč
6. September 2023
Úverová zmluva č.353949-2023
22/2023
149 093,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Obec Seč
16. August 2023
Dohoda o urovnaní
19/2023
1 377,44 € NÁRUČ Senior & Junior o.z. Obec Seč
18. Júl 2023
Nájomná zmluva na pozemok
18/2023
120,00 € SENOR s.r.o. Obec Seč