Centrálny register zmlúv

Obec Bátorová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Apríl 2022
prevod nehnutelnosti
Dodatok č. 1 ku KZ
0,00 € Jozef Vlkolenský Obec Bátorová
13. Apríl 2022
prevod nehnutelnosti
dodatok č. 1 k navrhu na vklad
0,00 € Jozef Vlkolenský Obec Bátorová
20. Apríl 2022
prevod nehnutelnosti
Dodatok č. 1 ku KZ - Ján Vlkolenský
0,00 € Ján Vlkolenský Obec Bátorová
20. Apríl 2022
prevod nehnutelnosti
Dodatok č. 1 k návrhu na vklad - Ján Vlkolenský
0,00 € Ján Vlkolenský Obec Bátorová
25. Apríl 2022
zabezpečenie odbornej pedagogickej praxe žiakov
Zmluva podľa zákona č. 61/2015
0,00 € Obec Bátorová Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakkozépiskola
4. Máj 2022
Zmluva č. 266/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
266/2022/ODDDO
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Bátorová
10. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
746/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Bátorová
13. Máj 2022
Zmluva o prenájme KD v obci Bátorová č. 1/2022
1/2022
0,00 € Obec Bátorová Jozef Vlkolenský, ml.
20. Máj 2022
Zmluva o prenájme KD v obci Bátorová č. 2/2022
2/2022
0,00 € Obec Bátorová Katarína Vaškorová
31. Máj 2022
Zmluva č. 1136/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
1136/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Bátorová
31. Máj 2022
Dohoda číslo: 22/32/054/87
22/32/054/87
0,00 € ÚPSVaR Obec Bátorová
20. Jún 2022
Músorszerzodes
3 + 2
0,00 € 3 + 2 Obec Bátorová
2. Júl 2022
Zmluva o prenájme kultúrneho domu v obci Bátorová č. 3/2022
3/2022
0,00 € Obec Bátorová Mária Kukučková
10. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/06562/001
0,00 € SOZA Obec Bátorová
13. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
podľa § 659
0,00 € Ipeľská kotlina Obec Bátorová
3. August 2022
Návrh
02082022-1
0,00 € Alžbeta Szabóová Obec Bátorová
3. August 2022
Kúpna zmluva
02082022
0,00 € Alžbeta Szabóová Obec Bátorová
15. August 2022
Zmluva o prenájme KD č. 3/2022
KD 3/2022
0,00 € Obec Bátorová Hont a jeho Dejiny
14. Október 2022
Zmluva o prenájme KD v obci Bátorová č. 4/2022
4/2022
0,00 € Obec Bátorová Mária Máthová
18. Október 2022
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle 536
0,00 € Milan Násali ELMOUR Obec Bátorová