Centrálny register zmlúv

Obec Devičie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí dotácie
1424593
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Devičie
28. December 2023
Zmluva o dielo
30.11.2023
37 021,06 € Ľubomír Dado Obec Devičie
2. Október 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
tz2023-09-18mm2
43,20 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Devičie
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP č. IROP-Z302091DFH7-91-108
28 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informaticzácie Slovenskej republiky Obec Devičie
19. Júl 2023
Zámenná zmluva
zo dňa 5.7.2023
0,00 € Ing. Marta Kamenská Obec Devičie
4. Júl 2023
Zmluva o vyddaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20200616
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Devičie
22. Máj 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2023-0400
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Devičie
20. August 2022
Kúpna zmluva
11/2022
120,40 € Obec Devičie Anna Obertová
22. August 2022
Zmluva o dielo
12/2022
76 593,40 € STRABAG s.r.o. Obec Devičie
22. August 2022
Kúpna zmluva
13/2022
248,50 € Obec Devičie Pavel Sámel r. Sámel
30. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo číslo 2/2020
dodatok č. 1 k zmluve číslo 2/2020
18 705,41 € Ľubomír Dado Obec Devičie
21. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
92022
720,00 € Ing. Slávka Molčányová, PhD. Obec Devičie
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AMR3
16 267,13 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Devičie
6. Jún 2022
Zmluva č. 1422 593 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoňej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
1422593
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Devičie
20. Máj 2022
Zmluva č. 543/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
543/2022/ODDDO
1 500,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Devičie