Centrálny register zmlúv

Obec Stará Bašta

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
15280235
882,96 € Orange Slovensko, a.s. Obec Stará Bašta
23. November 2023
Dodatok k poistnej Zmluve č. 9127003814
001
467,81 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Stará Bašta
14. November 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
0/2023
90,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Stará Bašta
13. November 2023
DOHODA č. 23/31/010/55
23/31/010/55
0,00 € ÚPSVaR Obec Stará Bašta
3. November 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 68/011/23
68/011/23
38 744,38 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Stará Bašta
25. Október 2023
Dodatok č. 1
RD 01/2023
0,00 € ÚPSVaR Obec Stará Bašta
12. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Z799-512-001-005
42 963,60 € M.A.S. Cerovina, o.z. Obec Stará Bašta
10. Október 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
5190064418
10,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Stará Bašta
28. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
202308-TZ-0885
0,00 € Stredoslovenská distribučná , a.s. Obec Stará Bašta
28. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku číslo Zmluvy: IROP-CLLD-Z799-512-001-005
RD 1/2023
40 783,56 € M.A.S. Cerovina, o.z. Obec Stará Bašta
28. September 2023
DOHODA
23/31/054/3506
0,00 € ÚPSVaR Obec Stará Bašta
22. September 2023
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
01
40 783,56 € O.S.V.O. comp, a.s. Obec Stará Bašta
8. September 2023
Dodatok č. 1
1/2023 RD
0,00 € Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o. Obec Stará Bašta
5. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
5190063324
47,50 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Stará Bašta
23. August 2023
DOHODA
23/31/054/3010
0,00 € ÚPSVaR Obec Stará Bašta
15. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku, uzatvorenej dňa 22.09.2003
01/2023
280,00 € Obec Stará Bašta Slovak Telekom, a.s.
14. August 2023
Zmluva o účinkovaní
06/2023
60,00 € Denisa Bástiová Obec Stará Bašta
14. August 2023
Zmluva o účinkovaní
05/2023
200,00 € Attila Horváth Obec Stará Bašta
14. August 2023
Zmluva o účinkovaní
04/2023
40,00 € Kukolíková Ružena Obec Stará Bašta
14. August 2023
Zmluva o účinkovaní
3/2023
70,00 € Zabarért Egyesület Obec Stará Bašta