Centrálny register zmlúv

Obec Hubina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
16 5 2023
101,00 € Obec Hubina Milan Tomašik a Božena Tomašiková
11. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob
2/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hubina
11. Máj 2023
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov
3/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Hubina
3. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
5205
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hubina
3. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
94010
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hubina
3. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
98011
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hubina
3. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
96008
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Hubina
24. Apríl 2023
Zmluva o dodávke elektriny
3102252023
0,00 € Pow-en a. s. Obec Hubina
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
1/2023
81,00 € Obec Hubina Ing. Štefan Petrgál a Ing. Emília Petrgálová
1. Február 2023
Kupno predajná zmluva
2022/1
31,00 € Obec Hubina Ing. Patrik Bartovic
1. Február 2023
Zmluva o používaní Služby ELWIS
2022
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Hubina
1. Február 2023
Dohoda č. 22/06/010/41
220601041
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Hubina
1. Február 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
3100792022-R
0,00 € Pow-en a.s. Obec Hubina
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC
1 700,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Hubina
1. Február 2023
Kupno predajná zmluva
041022
13,00 € Obec Hubina Alena Bezáková, Peter Bezák
1. Február 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
05102022
0,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Hubina
1. Február 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
22022
0,00 € CO-PRO, spol. s.r.o. Obec Hubina
1. Február 2023

12022
75,00 € .Bc, Marián Buček, Jana Bučková, rod. Mokošová Obec Hubina
1. Február 2023
Dodatok o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
121042301
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Hubina
1. Február 2023
Príkazná zmluva
300022022
0,00 € CEVEO, s.r.o. Obec Hubina