Centrálny register zmlúv

Obec Kechnec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Kechnec
21/2024
80 000,00 € FK Kechnec Obec Kechnec
21. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. ZDP-2019-A-04839-000
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. ZDP-2019-A-04839-000
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. Obec Kechnec
21. December 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDR-2019-A-04838-000
Dodatok č. 6 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDR-2019-A-04838-000
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. Obec Kechnec
22. December 2023
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9059806442
1 741,40 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Kechnec
7. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
2209/2023-KE
300,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Obec Kechnec
2. August 2023
Zmluva o výpožičke kompostéru
62/2023
0,00 € Tomáš Vajda Obec Kechnec
3. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20200411
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kechnec
11. Máj 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
ZoP/2023/193-BZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Obec Kechnec
20. Marec 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Kechnec
9. Január 2023
Dodatok č.4 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. ZDR-2019-A-04838-000
91/2022
370,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s. r. o. Obec Kechnec
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A20466016
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Obec Kechnec
13. Apríl 2022
Nájomná zmluva
28/2022
17,10 € Marelli Kechnec Slovakia s. r. o. Obec Kechnec
26. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí služby Externé riadenie projektu: Miestna občianska poriadková služba Kechnec
29/2022
6 000,00 € Diervilla, spol. s r. o. Obec Kechnec
3. Máj 2022
Zmluva o darovaní
30/2022
300,00 € Handtmann Kechnec, s. r. o. Obec Kechnec
6. Máj 2022
00690261
31/2022
0,00 € Obec Kechnec Obec Milhosť
6. Máj 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke pitnej vody
32/2022
0,00 € Obec Kechnec Obec Milhosť
18. Máj 2022
Zmluva o darovaní
33/2022
5 000,00 € Magna Electronics Slovakia s. r. o. Obec Kechnec
26. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.10.2021
34/2022
0,00 € EBC group s. r. o. Obec Kechnec
26. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
35/2022
0,00 € Obec Kechnec Obchodná akadémia
1. Jún 2022
Zmluva o úvere č. 476/CC/22
476/CC/22
1 200 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Kechnec