Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Myslava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
19/2024
1,20 € LABAŠ s.r.o., Textilná č. 1, 040 01 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
19. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100181 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
18/2024
50,00 € Katarína Molčanová, Pionierska 976/21, 04414 Čaňa Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
14. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100180 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
17/2024
50,00 € Ján Krešňák, Čordákova 1211/16, 04023 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
2. Február 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
16/2024
65,83 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
2. Február 2024
Zmluva č. 0093/VSD/2024 o výpožičke podperných bodov NN vedenia uzavretá v zmysle ustanovení § 659 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
15/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
26. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100179 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
14/2024
40,00 € Mária Jergová, Važecká 1449/9, 04012 Košice- Nad Jazerom Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
24. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2008/0100569
13/2024
40,00 € Milan Savov, Osloboditeľov 1483/155, 04414 Čaňa Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
24. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2008/0100237
11/2024
10,00 € Mgr. Mária Marcinová, Myslavská 1/1, 04016 Košice-Myslava Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
24. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2008/0100234
10/2024
40,00 € Mgr. Mária Marcinová, Myslavská 1/1, 04016 Košice-Myslava Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
24. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2008/0100233
9/2024
80,00 € Mgr. Mária Marcinová, Myslavská 1/1, 04016 Košice-Myslava Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
22. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2011/0101032
8/2024
15,00 € Martin Cirbus, Stromová 6155/5, 90027 Bernolákovo Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
22. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2011/0101031
7/2024
15,00 € Martin Cirbus, Stromová 6155/5, 90027 Bernolákovo Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
22. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2011/0101029
5/2024
30,00 € Martin Cirbus, Stromová 6155/5, 90027 Bernolákovo Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
22. Január 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2011/0101030
6/2024
50,00 € Martin Cirbus, Stromová 6155/5, 90027 Bernolákovo Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
19. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100178 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
4/2024
50,00 € Rudolf Drabik, Chmeľníky 320/8, 04016 Košice-Myslava Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
18. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100177 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
3/2024
50,00 € Marcel Bocko, Povrazová 219/32, 04016 Košice-Myslava Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
8. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100176 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
2/2024
50,00 € Ing. Marta Tomková, Na Kope 611/81, 04016 Košice-Myslava Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
8. Január 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100175 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
1/2024
600,00 € Ružena Billá, Klimkovičova 1240/22, 04023 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
19. December 2023
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a v zmysle čl. 37 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom po
23/2018/1
40,80 € CUBS plus, s.r.o., Mudroňova 29, 040 01 Košice Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice
19. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2020/0100174 uzavretá podľa § 663 až nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
95/2023
50,00 € Iveta Vargová, Bukureštská 3/2508, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce Mestská časť Košice - Myslava, Pod Horou 22, 040 16 Košice