Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Juh

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 07/2022/D
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 07/2022/D uzavretý
0,00 € AQUA ENERGY, s.r.o. Mestská časť Košice-Juh
24. November 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-138
ZPFP002/2022
350 551,00 € Fond na podporu športu Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
D O H O D A č. 22/41/012/125
ZS017/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
D O H O D A č. 22/41/012/124
ZS016/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb, Číslo zmluvy: A21150412
DOD011/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Dodatok č.1 o poskytovaní služby Backup Expert k Zmluve o poskytovaní ICT služieb
DOD012/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb, Číslo zmluvy: A1152127
DOD013/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Úplné znenie poistnej zmluvy č. 2537000074 v zmysle dodatku č. 11
ZPS020/2022
6 053,71 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
ZPS019/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb č : A21150412
ZPS018/2022
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU
ZPS017/2022
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. PWC_OZ22_008
ZG001/2022
1 200,00 € Nadácia Pontis Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
DOD010/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
ZMLUVA Č. 1/2023/BTS O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A POŽIARNEJ OCHRANY
ZPS021/2022
0,00 € MACKO-BOZP a PO s.r.o. Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 3248012023
ZOV004/2023
135,36 € Základná škola, Staničná 13, Košice Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o výpožičke č.1 226 2023
ZOV003/2023
212,86 € ZŠ Gemerská 2 Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 246 1 2023
ZOV002/2023
284,14 € Základná škola Požiarnicka 3, Košice Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o výpožičke
ZOV001/2023
305,58 € Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
ZKN003/2023
206,77 € Zákl.umelecká škola,Jantárova 6 Mestská časť Košice - Juh
24. November 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytového priestoru č. 1/2023
ZKN002/2023
306,96 € Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerska 1 Mestská časť Košice - Juh