Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Šaca

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CSA_020/2024
0,00 € Pazdúrová Helena Mestská časť Košice - Šaca
16. Júl 2024
Darovacia zmluva
DOO_029/2024
2 000,00 € Tepelné hospod. s.r.o. Mestská časť Košice - Šaca
11. Júl 2024
Dodatok č. 12 k zmluve č. 2010000908 o zverení majetku mesta do správy
DOO_028/2024
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice - Šaca
1. Júl 2024
Nájomna zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CSA_019/2024
50,00 € Jakubovská Helena Mestská časť Košice - Šaca
28. Jún 2024
Nájmná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CSA_018/2024
50,00 € Dutková Ĺudmila Mestská časť Košice - Šaca
25. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_030/2024
50,00 € Adam Marián Mestská časť Košice - Šaca
19. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_029/2024
400,00 € Herbertová Miriam Mestská časť Košice - Šaca
17. Jún 2024
Zmluva o výkone supervízie
DOO_027/2024
40,00 € Jakubčinová Daniela, Mgr. Mestská časť Košice - Šaca
10. Jún 2024
Dodatok č. 9 k zmluve č. S-109/1992 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 18.12.1992
DOO_025/2024
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice - Šaca
10. Jún 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
DOO_026/2024
0,00 € Východoslovenská energetika, a.s. Mestská časť Košice - Šaca
4. Jún 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CSA_017/2024
350,00 € Barcziová Helena Mestská časť Košice - Šaca
30. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOO_024/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Košice - Šaca
28. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
DOO_023/2024
121,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestská časť Košice - Šaca
27. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočsnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_027/2024
50,00 € Čisár Michal Mestská časť Košice - Šaca
27. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CBU_028/2024
400,00 € Bič Július Mestská časť Košice - Šaca
23. Máj 2024
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku (hrobového miesta)
CSA_016/2024
50,00 € Handžák Pavol, Ing. Mestská časť Košice - Šaca
23. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. 251/03/2024
DOO_022/2024
67,33 € Základná škola Košice-ŠACA Mestská časť Košice - Šaca
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041 BDK4-431-65 zo dňa 25.03.2022
DOO_021/2024
119 559,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Košice - Šaca
21. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
BYT_080/2024
0,00 € Čisárová Monika Mestská časť Košice - Šaca
21. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
BYT_081/2024
0,00 € Terkeľová Božena Mestská časť Košice - Šaca