Centrálny register zmlúv

Mesto Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003073
414,00 € Bc. Jana Mikulová - GiLiJaMi Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003074
414,00 € Ing. Ingrid Dravecká Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003075
414,00 € Juraj Siheľa Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003076
414,00 € Ľubomír Lipai LIKESS Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003077
414,00 € Ing. Helena Kramaričová Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003078
414,00 € Helena Ferleťáková Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003079
414,00 € Papcúnová Martina Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003080
414,00 € Sikora Jozef Mesto Košice
6. December 2023
Prenájom stánku - Vianočné trhy 2023
2023003081
414,00 € Andrea Miškiewicz - Bellucia Mesto Košice
6. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Prenájom NP v budove MMK - trakt F
2023003082
2 009,92 € Slovenská pošta, a.s. Mesto Košice
6. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o úschove č. 2014002284
2023003083
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Mesto Košice
6. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 2015001404
2023003084
0,00 € Rodičovské združenie pri MŠ Muškátová 7, Košice Mesto Košice
6. December 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023003085
0,00 € Cibulka Ján Mesto Košice
6. December 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023003086
0,00 € Nerantzakis Ingrid Mesto Košice
6. December 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023003087
0,00 € Fronko Rastislav Mesto Košice
6. December 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023003088
0,00 € Raganová Zuzana Mesto Košice
6. December 2023
Príkazná zmluva na vykonávanie zimnej údržby chodníkov v meste Košice v zimnom období 2023/2024 - VZP sú zverejnené pri zmluve č. 2023002313
2023003089
0,00 € Sabolová Monika Mesto Košice
5. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o VB - realizácia kanal., vodovod. a plyn. prípojky k stavbe "Domov seniorov Belanská, Belanská ulica, Košice", k. ú. Huštáky
2023003060
183,00 € 44 APARTMENS a.s. Mesto Košice
5. December 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 2015000385
2023003061
0,00 € Detská železnica Košice Mesto Košice
5. December 2023
Dodatok č. 8 k zmluve č. S-109/1992 o zverení majetku mesta do správy (1992000146)
2023003063
0,00 € Mestská časť Košice - Šaca Mesto Košice