Centrálny register zmlúv

Mesto Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 5 na ul. Čechovova 28
2024001867
6 083,64 € Mirga Miroslav, Mirgová Ružena Mesto Košice
21. Jún 2024
Partnerská dohoda na realizáciu projektu EUI01-083, Mestské parky biodiverzity, Mestské parky biodiverzity ako spoločné tvorivé platformy na zlepšenie biodiverzity, vzdelávania a zapojenie komunít do ekologickej obnovy miest
2024001973
0,00 € Mesto Turku Mesto Košice
21. Jún 2024
Vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov podľa Autorského zákona
2024001982
406,50 € S L O V G R A M Mesto Košice
21. Jún 2024
Zmluva o zverení majetku mesta do správy - pozemok parc. C KN č. 7198/1, k. ú. Severné Mesto, lokalita ul. Cesta pod Hradovou - Lomnická
2024001981
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mesto Košice
20. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 2013002119 o zverení majetku mesta do správy a o úprave podmienok prevádzkovania Mestského parku v KE
2024001965
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Mesto Košice
20. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 96/00230/SMN/600 (1996000250) - ukončenie výkonu správy nehnuteľnosti
2024001972
0,00 € Mestská časť Košice - Sever Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - byt č. 1 na ul. Alešovo nábrežie 34
2024001974
6 469,20 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - byt č. 1 na ul. Slobody 32
2024001975
6 663,60 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - byt č. 1 na ul. Cesta pod Hradovou 36
2024001976
6 651,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - byt č. 3 na ul. Strakova 6
2024001977
6 391,80 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - byt č. 1 na ul. Ľudová 20
2024001978
6 868,80 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu - byt č. 17 na ul. Vodárenská 17
2024001979
5 187,60 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mesto Košice
20. Jún 2024
Zmluva o dielo - Olejomaľba "Košický dóm" - dar pre prezidenta SR
2024001980
499,00 € Nagy Zoltán, Mgr. Mesto Košice
19. Jún 2024
Zriadenie VB " Košice - Juh, lokalita ul. Milosrdenstva, Rázusova, Lipová, Kupeckého, Javorová, Kalinčiakova, Slnečná, Blesková, Dúhová , Táborská - kabelizácia NN siete "
2024001964
1,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Košice
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dlhodobom prenájme nebytových priestorov č. 239022008 zo dňa 28.8.2008 (2008001097)
2024001966
0,00 € Súkromná praktická škola Mesto Košice
19. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o dlhodobom prenájme nebytových priestorov č. 239012008 zo dňa 28.8.2008 (2010000118)
2024001967
0,00 € Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom Mesto Košice
19. Jún 2024
Darovacia zmluva - darovanie hnuteľného majetku - detské ihrisko - opičia dráha 3
2024001968
0,00 € Rodičovské združenie pri MŠ, Húskova Mesto Košice
19. Jún 2024
Zmluva č. 40/2024/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2024 na výkon prác na vojnových hroboch
2024001971
11 100,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Košice
18. Jún 2024
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 2 na ul. Herlianska 85
2024001954
551,70 € Költö Mikuláš, Költöová Alžbeta Mesto Košice
18. Jún 2024
Zmluva o nájme kompenzačného bytu - byt č. 106 na ul. Popradská 72
2024001955
271,08 € Sivák Marek Mesto Košice