Centrálny register zmlúv

Mesto Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu pre dôchodcov č. NZ/727/2018/MB
2022003354
0,00 € Lenartová Helena, Kovács Jozef Mesto Košice
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby
2023000582
1 305 024,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mesto Košice
24. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach pre fyzické osoby
2023000583
47 568,00 € Psychosociálne centrum Mesto Košice
24. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o poskytovaní finančného príspevku
2023000584
50 000,00 € Oáza - nádej pre nový život, n.o. Mesto Košice
24. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2023000585
240,00 € Obec Bohdanovce Mesto Košice
24. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2023000586
30,00 € Obec Rakovec nad Ondavou Mesto Košice
24. Marec 2023
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2023000587
104,00 € Obec Lemešany Mesto Košice
22. Marec 2023
Zmluva o partnerstve - multižánrový protikorupčný festival Pucung
2023000581
0,00 € Nadácia Zastavme korupciu Mesto Košice
22. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie soc. služby v zariadeniach krízovej intervencie
2023000576
334 152,00 € Psychosociálne centrum Mesto Košice
21. Marec 2023
Zmluva o užívaní parkovacích plôch v parkovacom dome na iné účely ako parkovanie
2023000577
0,00 € SPAK s.r.o. Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/216-2/2018/LIX
2023000556
0,00 € Gézová Kristína, Dzurko Dušan Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/238-2/2018/D
2023000557
0,00 € Turták Slavomír, Turtáková Monika Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/463-2/2018/Po
2023000558
0,00 € Šimková Eva Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/226-2/2018/LIX
2023000559
0,00 € Mata Štefan Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/183-2/2018/LIX
2023000560
0,00 € Zsigová Veronika Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/259-2/2018/LIX
2023000562
0,00 € Dávidová Magdaléna Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/202-2/2018/LIX
2023000563
0,00 € Fráter Ján Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/276-2/2018/LIX
2023000564
0,00 € Potová Júlia Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/114-2/2018/LIX
2023000565
0,00 € Turták Alexander, Turtáková Iveta Mesto Košice
20. Marec 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/247-2/2018/LIX
2023000566
0,00 € Turták Alexander Mesto Košice