Centrálny register zmlúv

Obec Zádiel

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
RD 273/24
280,30 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Obec Zádiel
14. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri otvorení výstavy
RD 19/24
0,00 € Košice Región Turizmus Obec Zádiel
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
RD 143/24
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Zádiel
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
RD 142/24
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Zádiel
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb - PROGRANT
RD 112/24
289,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Zádiel
29. November 2023
Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2024
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Zádiel
26. Október 2023
Zmluva o grantovom účte
RD472/23
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Zádiel
25. Október 2023
Kúpna zmluva - SKHU/1902/1.1/059
RD469/23
17 425,20 € Štefan Pekár - STIVEMONT Obec Zádiel
25. Október 2023
Zmluva o dielo - SKHU/1902/1.1/059
RD470/23
24 262,88 € KISS stavebné práce, s.r.o. Obec Zádiel
20. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DDF2-91-108
IROP-Z-302091DDF2-91-108
7 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zádiel
20. Júl 2023
Dodatok 2/2023
2/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Zádiel
20. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20200583
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Zádiel
4. Júl 2023
Zmluva o dielo č. RD292/23
RD 292/23
67 439,38 € Pijatherm s.r.o. Obec Zádiel
4. Júl 2023
Zmluva o dielo č. RD291/23
RD 291/23
30 121,53 € Cekoelektro s.r.o. Obec Zádiel
23. Máj 2023
Zmluva o bežnom účte
RD230/23
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Zádiel
23. Máj 2023
Zmluva o úvere č. 476/CC/23
476/CC/23
Doplnená
461,92 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Zádiel
25. Apríl 2023
Zmluva o Balíkovom účte
RD179/23
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Zádiel
3. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
dodatok č. 5
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Zádiel
22. Február 2023
Múzeum Slovenského Krasu - Zádielská Tiesňava
RD86/23
Doplnená
340 287,65 € STAVEX Rožňava s.r.o. Obec Zádiel
16. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0746
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Zádiel