Centrálny register zmlúv

Obec Smižany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o dielo - Spracovanie Zmien a doplnkov č.3 územného plánu zóny Panský kruh obce Smižany
ZOD_001/2024
9 600,00 € ARCHING SNV, s. r. o. Smižany
1. Marec 2024
NZ hrobové miesto
NZC 10/2024
60,00 € Adamcová Justína Smižany
1. Marec 2024
NZ hrobové miesto
NZC 11/2024
600,00 € Michalko Pavol Ing. Smižany
1. Marec 2024
NZ hrobové miesto
NZC 12/2024
20,00 € Šarišský Jaroslav Smižany
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb siete RUPKKI - Zariadenie pre seniorov Smižany
INE_035/2024
0,00 € Rupkki, s.r.o. Smižany
29. Február 2024
Zmluva o využívaní dátovej siete RUPKKI s.r.o. na dobu neurčitú s viazanosťou 24 mesiacov - Zariadenie pre seniorov
INE_036/2024
0,00 € Rupkki, s.r.o. Smižany
29. Február 2024
Zmluva o zriadení Spoločného stavebného úradu
INE_037/2024
0,00 € Obec Hnilec Smižany
29. Február 2024
Rámcová zmluva na dodávku potravín - Zariadenie pre seniorov
INE_038/2024
0,00 € BIGIMI, s.r.o. Smižany
28. Február 2024
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2023
DOD_017/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany Smižany
28. Február 2024
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 2023
DOD_017/2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany Smižany
27. Február 2024
NZ hrobové miesto
NZC 9/2024
20,00 € Morihlatková Agáta Smižany
2. Február 2024
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve 1001/ZO/5/2024
INE_032/2024
0,00 € Brantner Nova, s.r.o. Smižany
22. Február 2024
NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 65/2016
40,00 € Čonková Dana Smižany
21. Február 2024
Dodatok k Licenčnej zmluve zo dňa 08.12.2023. Uvedená suma licenčného poplatku je za mesiac.
DOD_015/2024
240,00 € DODS SYSTEM, s.r.o. Smižany
21. Február 2024
Dodatok č.1 k poistnej zmluve č.2408701567
DOD_016/2024
0,00 € Generali Poisťovňa Smižany
16. Február 2024
Rámcová zmluva "Dodávka mäso, hydina a mäsové výrobky" pre Zariadenie pre seniorov
INE_034/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Smižany
14. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 31/2023/VB
INE 033/2024
300,00 € Košický samosprávny kraj Smižany
14. Február 2024
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 174/2009
DOD 014/2024
756,43 € Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany Smižany
14. Február 2024
Dodatok č. 6
6, DOD 014/2024
756,43 € PD "Čingov" Smižany Smižany
14. Február 2024
Prenájom obecného bytu. Uvedená suma sa rovná výške mesačného nájomného.
NZ_019/2024
190,00 € Potempová Emília Smižany