Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prevodom činností zamestnávateľa
PO-2024/9-CSS/3
0,00 € Domov sociálnych služieb v Giraltovciach Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2024/PO1013
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
24. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
SZ2024/PO1014
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
19. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100003457
5100003457
0,00 € SPP, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
27. November 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
11-424854
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
27. November 2023
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo: 72902392
PO-2023/53-CSS/2
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
27. November 2023
Poistná zmluva Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo: 78901392
PO-2023/53-CSS/3
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
PO-2023/50-CSS
0,00 € Základná škola Važecká Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
31. August 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.12.2020
PO-2023/45-CSS
0,00 € Mäsovýroba Šagát s.r.o. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
22. Jún 2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 24.01.2023
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 24.01.2023
0,00 € KRIŠKO s.r.o. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
6. Jún 2023
Zmluva č. 366/2023/OS o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy
PO-2023/37-CSS
379,60 € Prešovský samosprávny kraj Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
12. Máj 2023
Dohoda o zmene v osobe účastníka Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
PO-2023/34-CSS
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
27. Apríl 2023
Zmluva č. 547/2023 o dodávke stravy pre stravníkov CSS "Slnečný dom"
547/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
31. Marec 2023
Kúpna zmluva - potraviny, ovocie, zelenina.
PO-2023/25-CSS/3
0,00 € Klára Kohútová Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
PO-2023/26-CSS
0,00 € Centrum sociálnych služieb Vita vitalis Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
25. Január 2023
Mandátna zmluva PO a BOZP
PO-2023/12-CSS
0,00 € KRIŠKO s.r.o. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
23. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7500015450
0,00 € SPP, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
16. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A0265659
1 246,95 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
16. December 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21227569
311,80 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"
16. December 2022
Zmluva o poskytovaní ICT služieb
230/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"