Centrálny register zmlúv

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí zo dňa 19.08.2019 (predmet nájmu: defibrilátor)
14/2019
Doplnená
0,00 € Mesto Sabinov Domov sociálnych služieb v Sabinove
5. December 2023
Rámcová dohoda č. 26/2023 (dodávka potravín – OVOCIE A ZELENINA)
26/2023
25 131,89 € HURTUK DINO, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Sabinove
6. December 2023
Rámcová dohoda č. 25/2023 (dodávka – čistiace, hygienické, dezinfekčné a pracie prostriedky)
25/2023
15 601,64 € Magdaléna Kokoruďová – REPROS Domov sociálnych služieb v Sabinove
18. December 2023
Rámcová dohoda č. 27/2023 (dodávka potravín – mäso, mäsové výrobky)
27/2023
45 817,34 € Pavol Pagurko Domov sociálnych služieb v Sabinove
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
30/2023
0,00 € ZOO pri DSS v Sabinove Domov sociálnych služieb v Sabinove
21. December 2023
Darovacia zmluva
28/2023
691,60 € DANMARK-MN, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Sabinove
21. December 2023
Darovacia zmluva
29/2023
0,00 € DANMARK-MN, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Sabinove
28. November 2023
Poistná zmluva č. 72902416 – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
21/2023
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Sabinove
28. November 2023
Poistná zmluva č. 78901436 – Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
22/2023
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Sabinove
28. November 2023
Poistná zmluva č. 78902448 – Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
23/2023
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Sabinove
1. December 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu číslo 11-424841
24/2023
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Sabinove
28. November 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe
20/2023
0,00 € VaV Servis, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Sabinove
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania
19/2023
0,00 € Jozef Havrila – MARTINI BAR Domov sociálnych služieb v Sabinove
27. Október 2023
Rámcová zmluva o servise č. MS31/2023
18/2023
0,00 € VELCON spol. s r.o. Domov sociálnych služieb v Sabinove
21. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100003465
17/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov sociálnych služieb v Sabinove
11. September 2023
ZMLUVA O PODMIENKACH SPOLUPRÁCE č. ISR/PO/8/9/2023/07/AKA
16/2023
0,00 € VaV Akademy, s.r.o. Domov sociálnych služieb v Sabinove
31. Júl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 16/2020
Dodatok č. 2 k zmluve č. 16/2020
0,00 € UNION poisťovňa, a.s. Domov sociálnych služieb v Sabinove
10. Júl 2023
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja
936/2023/OS
0,00 € Domov sociálnych služieb v Brezovičke Domov sociálnych služieb v Sabinove
25. Máj 2023
Mandátna zmluva
05/2023
360,00 € Peter Roba Domov sociálnych služieb v Sabinove
1. Jún 2023
Dohoda o poskytovaní stravy č. 1/2023
06/2023
0,00 € Mesto Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove