Centrálny register zmlúv

Správa mestských komunikácií Poprad

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2024
Zmluva o dlhodobom nájme obalov číslo 021/2024/DN
3/2024
0,00 € SIAD Slovakia spol. s r.o. Správa mestských komunikácií Poprad
27. Február 2024
DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve
4/2024
0,00 € Mesto Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
8. Február 2024
Zmluva o nájme č. 1/2024/NP
2/2024
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Správa mestských komunikácií Poprad
31. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2011 zo dňa 27.04.2011
1/2024
0,00 € Mestské lesy, s.r.o. Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
8. December 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie za cenu neregulovanú úradom
52/2023
225,00 € Východoslovenská energetika a.s. Správa mestských komunikácií Poprad
21. December 2023
Dodatok č. 6 k Flotilovej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č.: 8080046553
57/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Správa mestských komunikácií Poprad
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2017 zo dňa 20.03.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.06.2018
58/2023
0,00 € Správa mestských komunikácií Poprad Podtatranská okresná organizácia slovenského poľovnického zväzu
29. December 2023
Kolektívna zmluva
59/2023
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES pri organizácii Správa mestských komunikácií Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
20. December 2023
Zmluva o nakladaní s odpadom "Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu"
56/2023
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Správa mestských komunikácií Poprad
14. December 2023
Kúpna zmluva č. 02/2023
55/2023
74 400,00 € EUROMAR spol. s r.o. Správa mestských komunikácií Poprad
11. December 2023
Kúpna zmluva 19/04488/KZ
19/0448/KZ
2 160,00 € ČSOB Leasing, a.s. Správa mestských komunikácií Poprad
11. December 2023
Kúpna zmluva 19/04929/KZ
54/2023
1 873,20 € ČSOB Leasing, a.s. Správa mestských komunikácií Poprad
8. December 2023
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve zo dňa 14. januára 2009
51/2023
25 823,22 € Mesto Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
4. December 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 23K000045
50/2023
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Správa mestských komunikácií Poprad
30. November 2023
Zmluva č. ZO/2023WB22417-2 o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
48/2023
0,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. Správa mestských komunikácií Poprad
30. November 2023
Zmluva č. KB/ZO/2023MKB22417-3 o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
49/2023
0,00 € Osobnyudaj.sk-WB, s. r. o. Správa mestských komunikácií Poprad
28. November 2023
Zmluva o zverení majetku do správy č. OSM/DS/6/2023
47/2023
0,00 € Mesto Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
15. November 2023
Dohoda č.23/36/010/66
46/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad Správa mestských komunikácií Poprad
14. November 2023
Servisná zmluva č.: 1/12-2023 o poskytopvaní kompletného servisu EZS
45/2023
480,00 € Michal Majzel Správa mestských komunikácií Poprad
9. November 2023
Zmluva o výpomoci pri zabezpečení zimnej údržby
44/2023
0,00 € Brantner Poprad, s.r.o. Správa mestských komunikácií Poprad