Centrálny register zmlúv

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe študenta Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
31/2024
0,00 € Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
19. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 6/2022 na prepravu a likvidáciu nebezpečného odpadu
23/2024
0,00 € EKOSERVIS Košice s. r. o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
6. Marec 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - kuchyňa
20/2024
0,00 € Jakub König Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
15. Január 2024
Dohoda o vykonaní odbornej praxe pre žiakov
5/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Sv. Cyrila a Metoda Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
15. Január 2024
Dohoda o vykonaní odbornej praxe pre žiakov
06/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Sv. Cyrila a Metoda Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
15. Január 2024
Dohoda o zabezpečení priebežnej a súvislej odbornej praxe žiakov IV.A
07/2024
0,00 € Súkromná stredná odborná škola Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
08/2024
24,00 € 247 services, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
16. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb supervízie v sociálnych službách
09/2024
3 024,00 € Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
13. November 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
83/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce
6. December 2023
Darovacia zmluva
89/2023
5 000,00 € Koľko Lásky o.z. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
6. November 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
79/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Sever
10. November 2023
Dohoda č. OK/PO/4/11/2023/01/APO o zabezpečení podmienok vykonávania odbornej praxe účastníkov kurzu
82/2023
0,00 € V a V Servis, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
23. Október 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
76/2023
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice - Západ
28. September 2023
Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania - obedov
72/2023
Doplnená
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Staré mesto
20. September 2023
Dohoda o poskytovaní priebežnej pedagogickej praxe pre študijný odbor 766 IM – sociálno-výchovný pracovník
62/2023
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda (SOŠPg) Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
7. September 2023
Zmluva č. 13/2023 o poskytovaní praktického vyučovania
60/2023
3 200,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jana Bocatia Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
4. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve zo dňa 30.10.2019
45/2023
0,00 € IRESOFT s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
31. Júl 2023
Zmluva č. 7001ZSPD038023 o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci
52/2023
Doplnená
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
26. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služieb - zodpovedná osoba za GDPR
51/2023
0,00 € CUBS plus, s.r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
25. Júl 2023
Kúpna zmluva na dodávku mlieka a mliečnych výrobkov
50/2023
28 032,23 € INMEDIA spol. s r.o. Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice