Centrálny register zmlúv

Obec Chrabrany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Obč. zák. zo dňa 03.10.2012
11/2024
0,00 € ISPA, spol. s r.o. Obec Chrabrany
19. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
10/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Chrabrany
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
9/2024
14,39 € Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Obec Chrabrany
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 5/2013 o podmienkach poskytnutia dotácií z rozpočtu obce Chrabrany
8/2024
3 000,00 € Obecný futbalový klub Chrabrany Obec Chrabrany
20. Marec 2024
Zmluva č. 324 0221 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
7/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Chrabrany
23. Február 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
6/2024
90,00 € MVDr. Ivan Inštitoris Obec Chrabrany
21. Február 2024
Zmluva č. CU154/1/1
5/2024
15,92 € PD Tríbeč Nitrianska Streda Obec Chrabrany
30. Január 2024
Dodatok č.12 k zmluve č. 66200081
4/2024
0,00 € ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Obec Chrabrany
29. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
3/2024
1 731,12 € Mesto Topoľčany Obec Chrabrany
29. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
2/2024
283,34 € Mesto Topoľčany Obec Chrabrany
29. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
1/2024
2 742,00 € Mesto Topoľčany Obec Chrabrany
29. Január 2024
Zmluva o nájme
35/2023
50,00 € Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Obec Chrabrany
4. Január 2024
Dodatok č. 9 k zmluve č. 16/2012
34/2023
0,00 € Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. Obec Chrabrany
18. December 2023
Zmluva o audítorskej činnosti uzatvorená podľa §269 Obchodného zákonníka
33/2023
900,00 € Audítorská spoločnosť s.r.o. Obec Chrabrany
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 24/2023
32/2023
0,00 € E.S. Investment s.r.o. Obec Chrabrany
27. November 2023
Zmluva o dielo
31/2023
13 808,41 € Aligio garden, s.r.o. Obec Chrabrany
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
30/2023
1 000,00 € Ing. František Fodora Obec Chrabrany
10. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 34/2021
29/2023
194 510,29 € SITE, s.r.o. Obec Chrabrany
2. November 2023
Zmluva o zriadení záložná práva na pohľadávky z účtu v banke č. 30/004/23
27/2023
150 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Chrabrany
2. November 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 30/005/23
26/2023
50 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Chrabrany