Centrálny register zmlúv

Obec Pochabany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu.
12/2023
0,00 € Obec Pochabany EKOCHARITA, o.z.
19. September 2023
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa.
13/2023
1 493,10 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Pochabany
20. Jún 2023
Zmluva o manažmente projektu.
10/2023
0,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Pochabany
20. Jún 2023
Zmluva o manažmente projektu.
10/2023
0,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Pochabany
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Pochabany.
11/2023
400,00 € ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Pochabanoch Obec Pochabany
17. Máj 2023
Servisná zmluva.
09/2023
144,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Pochabany
10. Máj 2023
Zmluva o dodaní tovarov WiFi pre teba v obci Pochabany.
08/2023
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Pochabany
2. Máj 2023
Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
07/2023
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Pochabany
24. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov.
06/2023
0,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Pochabany
3. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 12/2023.
05/2023
1 500,00 € Ing. Ján Žember Obec Pochabany
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
KZ01-2022
0,00 € Andrej Maringa, Martina Bebjaková Obec Pochabany
13. Marec 2023
Kúpna zmluva
KZ02-2022
0,00 € Jaroslav Sarvaš,Tatiana Sarvašová Obec Pochabany
13. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom.
02/2023
0,00 € Borina Ekos s.r.o. Obec Pochabany
13. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania.
04/2023
30,00 € Obec Pochabany Mesto Bánovce nad Bebravou
9. Február 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve číslo 77016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom.
01/2023
0,00 € Borina Ekos s.r.o. Obec Pochabany
19. Október 2022
Kúpna zmluva
05 - 2022
0,00 € Antónia Holičová Obec Pochabany
19. Október 2022
06 - 2022 Kúpna zmluva
06 - 2022
0,00 € Obec Pochabany Slavomír Filo
14. Október 2022
Zmluva o dielo
04 - 2022
9 288,00 € Milan Januška ml. Obec Pochabany
30. Máj 2022
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice.
032022
0,00 € Janíková Jana - Obchodné činnosti Obec Pochabany
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle § 269 ods.2 Obch. zákonníka
01/2022/02/2020
0,00 € PROROZVOJ,s.r.o. Obec Pochabany