Centrálny register zmlúv

Obec Velušovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
10/2024
90,00 € MVDr. Ivan Inštitoris, Remeselnícka 4, 949 01 Nitra Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
23. Február 2024
Kúpna zmluva
11/2024
485,00 € Matúš Vančo Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
14. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Velušovceč. 1/2024/CVČ
9/2024
72,00 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II č. 7, 950 50 Nitra Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
7. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve 125010121
8/2024
48,00 € Safety Trade s.r.o., Májová 716/204, 956 21 Jacovce Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
6. Február 2024
Kúpna zmluva
7/2024
1,00 € Milan Mandúch Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
6. Február 2024
Kúpna zmluva
6/2024
577,00 € Miroslav Zigo Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
26. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu na úseku stavebného úradu
5/2024
3,00 € Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
26. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu na úseku pozemných komunikácií
4/2024
0,31 € Mesto Topoľčany, Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
26. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
3/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
25. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2/2024
33,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
17. Január 2024
DODATOK Č. 11 K ZMLUVE Č. 33/2002
1/2024
0,00 € NEHLSEN-EKO, spol s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
29. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 17/2017
61/2023
0,00 € Skladka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o., Obecný úrad 201, 956 01 Bojná Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
19. December 2023
Kúpna zmluva
58/2023
7,00 € Vladimír Adamkovič Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
19. December 2023
Kúpna zmluva
60/2023
485,00 € Mária Galbavá Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
19. December 2023
Kúpna zmluva
59/2023
73,00 € Ing. Božena Michalíková Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
18. December 2023
Kúpna zmluva
57/2023
42,00 € Peter Vančo Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
11. December 2023
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
56/2023
120,00 € TextilEco a.s., organizačná zložka, Tolstého 5, Bratislava 811 06 Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
54/2023
0,00 € ENVIROPOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
28. November 2023
Dohoda č. 23/18/010/25
53/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany, Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce
22. November 2023
Zmluva o dielo
52/2023
1 480,00 € Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31/22, 957 01 Bánovce nad Bebravou Obec Velušovce, Velušovce 181, 955 01 Velušovce