Centrálny register zmlúv

Obec Šterusy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
2022 029
0,00 € AMD AudiTax, s.r.o. Obec Šterusy
13. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č.22061309
2022 015
0,00 € Fidelity Trade s.r.o. Obec Šterusy
31. Máj 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci
2022 011
35 098,96 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Šterusy
5. September 2022
Dodatok k zmluve o spolupráci
2022 019
45 412,32 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Šterusy
16. November 2022
Zmluva o dielo
2022 027
18 959,52 € INDUSTRIA SLOVACCIA s.r.o. Obec Šterusy
28. November 2022
Príloha č.2 Zmluvy č.110 101 13 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
2022 028
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Šterusy
13. Júl 2022
Dohoda o zabezpečení úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach v obci Šterusy
2022 014
0,00 € Mesto Vrbové Obec Šterusy
14. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
2022 012
1 000,00 € Obec Šterusy JDS - Obec Šterusy
5. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
2022 017
0,00 € Obec Šterusy Palkechová Mária
8. August 2022
Darovacia zmluva
2022 018
70,00 € Obec Šterusy Daniela Nestešová
8. September 2022
Kúpna zmluva
2022 020
3 100,00 € Obec Šterusy Mgr. Simona Schniererová
15. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
2022 021
0,00 € Obec Šterusy Kubíková Monika
23. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
2022 022
20,00 € Obec Šterusy Anita Dovičičová
30. September 2022
Dodatok č. 514/2019/1 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
2022 023
0,00 € Obec Šterusy Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
7. November 2022
Darovacia zmluva
2022 025
70,00 € Obec Šterusy Kubíková Kristína
15. November 2022
Darovacia zmluva
2022 026
70,00 € Obec Šterusy Ing. Ivana Stachová a Milan Stacho
14. Júl 2022
Darovacia zmluva
2022 016
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Šterusy
15. Jún 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu
2022 013
0,00 € T-MAPY Obec Šterusy
24. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022/OBC/R/K/PN/0320
500,00 € Trnavský samosprávny kraj
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie
2022 010
500,00 € Trnavský samosprávny kraj