Centrálny register zmlúv

Obec Uľany nad Žitavou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182663 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182663
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182663 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182663
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Kúpna zmluva spísaná 7. júna 2022
07062022
940,41 € Jozef Vacho Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Kúpna zmluva spísaná 7. júna 2022
07062022
940,41 € Jozef Vacho Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o dielo - Územný plán obce
2022
1 600,00 € FORM-AT, s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o dielo - Územný plán obce
2022
1 600,00 € FORM-AT, s.r.o. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182666 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182666
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA č.: 7/1000182666 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000182666
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA O DIELO DUR
-CRZ-
5 820,00 € ING.JOLANA SZÁRAZOVÁ Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA O DIELO DUR
-CRZ-
5 820,00 € ING.JOLANA SZÁRAZOVÁ Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA O DIELO
-CRZ-
3 120,00 € ING.JOLANA SZÁRAZOVÁ Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
ZMLUVA O DIELO
-CRZ-
3 120,00 € ING.JOLANA SZÁRAZOVÁ Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Dohoda č. 22/17/010/52
221701052
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Dohoda č. 22/17/010/52
221701052
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
2/ 2022/OS
1,50 € Irena Palacková, Štefániková Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
2/ 2022/OS
1,50 € Irena Palacková, Štefániková Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Zmluva o dielo 17/2022
17/2022
1 290,00 € Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO Obec Úľany nad Žitavou
26. Január 2023
Kúpno-predajná zmluva
-CRZ-
200,00 € Michal Federič Obec Úľany nad Žitavou
11. November 2022
Zámenná zmluva "C" 153/2
1
0,00 € Rastislava Kaduc, Ing. Jana Kaducová Obec Uľany nad Žitavou