Centrálny register zmlúv

Obec Matúškovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 14/2004
6/2024
40,00 € Obec Matúškovo Mudr. Imrich Szabó
21. Február 2024
Kúpna zmluva
17/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
21. Február 2024
Kúpna zmluva
18/2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Hrušov Obec Matúškovo
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 25/2004
41/2024
40,00 € Obec Matúškovo Alžbeta Bedecsová
25. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 24/2004
28/2024
20,00 € Obec Matúškovo Mária Šmidová
19. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 23/2004
15/2024
20,00 € Obec Matúškovo Karol Szabo
18. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 22/2004
26/2024
40,00 € Obec Matúškovo Helena Kremmerová
8. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 21/2004
35/2024
40,00 € Obec Matúškovo Ľudovít Lénárt
21. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 4/2018
16/2024
20,00 € Obec Matúškovo Katarína Hlavatovičová
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 8/2004
40/2024
40,00 € Obec Matúškovo Terézia Szeifová
23. Február 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 19/2004
22/2024
40,00 € Obec Matúškovo Margita Katonová
18. Marec 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 17/2004
25/2024
40,00 € Obec Matúškovo Hajnalka Lenčéšová
19. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 16/2004
14/2024
40,00 € Obec Matúškovo Mária Tarrová
22. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 15/2004
19/2024
60,00 € Obec Matúškovo Diana Papp
8. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 7/2004
32/2024
40,00 € Obec Matúškovo Milan Karas
7. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 6/2004
9/2024
40,00 € Obec Matúškovo Jana Jambrichová
5. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 13/2004
31/2024
20,00 € Obec Matúškovo Mária Prokopecová
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 5/2004
39/2024
40,00 € Obec Matúškovo Zuzana Mikulová
22. Február 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 4/2004
20/2024
40,00 € Obec Matúškovo Mária Hajnová
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
38/2024
0,00 € Obec Matúškovo Peter Sklenár