Centrálny register zmlúv

Obec Horná Kráľová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Nájomná zmluva
Baková Adriána 2024
80,00 € Obec Horná Kráľová Baková Adriána
9. Február 2024
Nájomná zmluva
Ivanka Vörösová 2024
0,00 € Obec Horná Kráľová Ivanka Vörösová
9. Február 2024
Nájomná zmluva
KFC Horná Kráľová 2024
150,00 € Obec Horná Kráľová KFC Horná Kráľová
1. Február 2024
Nájomná zmluva
MO Matica slovenská 2024
0,00 € Obec Horná Kráľová MO Matica slovenská
24. Január 2024
Nájomná zmluva
3/2024 Kováčová Viera
15,00 € Obec Horná Kráľová Kováčová Viera
19. Január 2024
Nájomná zmluva
Rábeková Adriána 2/2024
15,00 € Obec Horná Kráľová Rábeková Adriána
18. Január 2024
Nájomná zmluva
DHZ 2024
0,00 € Obec Horná Kráľová DHZ
18. Január 2024
Nájomná zmluva
Csemadok 2024
0,00 € Obec Horná Kráľová Csemadok
18. Január 2024
Nájomná zmluva
Daniel Kotlár a Nikoleta Sabová 2024
165,00 € Obec Horná Kráľová Daniel Kotlár a Nikoleta Sabová
12. Január 2024
Nájomná zmluva
Blanka Lenčéšová 2024
80,00 € Obec Horná Kráľová Blanka Lenčéšová
11. Január 2024
Nájomná zmluva
01/2024
15,00 € Obec Horná Kráľová Boťanská Veronika
9. Január 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí právnych služieb
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
300,00 € JUDr. Jozef Czibula Obec Horná Kráľová
9. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s. 2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Horná Kráľová
9. Január 2024
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.2024_1
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Horná Kráľová
3. Január 2024
Z M L U V A č. 230797 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230797 08U02
268 820,67 € Environmentálny fond Obec Horná Kráľová
29. December 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
0,00 € Obec Horná Kráľová Poľnohospodárske družstvo Močenok
27. December 2023
Nájomná zmluva
Ladislav Kokeš 2023
100,00 € Obec Horná Kráľová Ladislav Kokeš
27. December 2023
Nájomná zmluva
Alžbeta Leššová 2023
15,00 € Obec Horná Kráľová Alžbeta Leššová
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
21/2023
3 000,00 € Obec Horná Kráľová Futbalový klub KFC Horná Kráľová
19. December 2023
Nájomná zmluva
Oľga Šimková 2023
98,00 € Obec Horná Kráľová Oľga Šimková