Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 82/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 82/2023
0,00 € Vladimír Pajonk Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 8/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 8/2023
0,00 € DINEX, s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 87/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 87/2023
0,00 € Heat Helgas s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 119/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 119/2023
0,00 € PK Partner SK s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 20/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 20/2023
0,00 € TCH SPACE, s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 73/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 73/2023
0,00 € Radoslav Orieščik Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 60/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 60/2023
0,00 € DREVOREZBA s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 91/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 91/2023
0,00 € Zdenka Tomašáková ZAR KRBY, KOMÍNY Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 28/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 28/2023
0,00 € JJQB s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 63/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 63/2023
0,00 € Peter KATRENA Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 96/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 96/2023
0,00 € JMKTN s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 7/2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení praktického vyučovania v školskom roku 2023/2024 formou IOV č. 7/2023
0,00 € MLÍCH MIROSLAV - M - SERVIS Stredná odborná škola stavebná
8. Február 2024
Zmluva o ubytovaní č. 01/2024/SOŠZATU/UBYT 1 uzatvorená medzi zmluvnými stranami podľa § 754 a Občianského zákonníka
01/2024/SOŠZATU/UBYT 1
0,00 € Ladham Holding s.r.o. Stredná odborná škola stavebná
1. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 16/2023/SOŠZATU/NAJOM1
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 16/2023/SOŠZATU/NAJOM1
0,00 € Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina o.z. Stredná odborná škola stavebná
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.34/2023/SOŠZATU/UBYT 11
34/2023/SOŠZATU/UBYT 11
0,00 € Gabriela Kupková Stredná odborná škola stavebná
19. Január 2024
Zmluva č. 14/2023 - PP o zabezpečení spôsobu výkonu praktického vyučovania
14/2023 - PP
0,00 € Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica Stredná odborná škola stavebná
16. Január 2024
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 36054/2023/e
36054/2023/e
0,00 € Štátna pokladnica Stredná odborná škola stavebná
18. December 2023
Zmluva č. 13/2023 - PP o zabezpečení spôsobu výkonu praktického vyučovania
13/2023 - PP
0,00 € VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Stredná odborná škola stavebná
15. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva
5100003732
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Stredná odborná škola stavebná
11. December 2023
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania v šk. roku 2023/2024 (formou individuálneho odborného výcviku žiakov) č. 119/2023
119/2023
0,00 € PK Partner SK s.r.o. Stredná odborná škola stavebná